ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร??, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร?? หมายถึง, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร?? คือ, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร?? ความหมาย, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร??

ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร

คำตอบ

        สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พิจารณาให้การสนับสนุนภายใต้กรอบของข้อบังคับสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาลว่าด้วยเงินบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ ซึ่งออกโดยคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีสาระสำคัญในการขอรับการสนับสนุนดังนี้ - หน่วยงาน องค์กร หรือนิติบุคคลสามารถขอรับการสนับสนุนได้ตามความจำเป็น - การบริจาคจะให้กับองค์กร หน่วยงานการกุศล มูลนิธิ หน่วยงานของรัฐหรือตามที่คณะกรรมการ ประธานกรรมการ หรือผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเห็นชอบ - การบริจาคเงินจะต้องเป็นไปเพื่อกิจกรรมด้าน การศึกษา สาธารณสุข ศาสนา สังคมสงเคราะห์ การกีฬา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม - หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับบริจาค ต้องยื่นหนังสือพร้อมรายละเอียดโครงการ ต่อสำนักงานฯ โดยให้หัวหน้าองค์กรเป็นผู้ลงนาม ในส่วนกลาง ต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป ในส่วนภูมิภาคหรือท้องถิ่น ต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนาม หากเป็น นิติบุคคลอื่นต้องให้ประธานหรือผู้บริหารสูงสุดลงนาม ถ้าเป็น วัดต้องให้เจ้าคณะจังหวัดลงนามรับรองด้วย ข้อมูลจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร?, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร? หมายถึง, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร? คือ, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร? ความหมาย, ถ้าหน่วงงานจะขอรับการสนับสนุนเงินบริสจาคสาธารณะประโยชน์จากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลทำอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu