ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร??, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร?? หมายถึง, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร?? คือ, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร?? ความหมาย, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร??

วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร

คำตอบ

การนำของเข้ามาไม่ทันภายในกำหนด 1 ปี ให้ยื่นขอผ่อนผันขยายเวลาได้ดังนี้ กรณีที่ยังมิได้นำสินค้ากลับเข้ามาและใบสุทธินำกลับครบกำหนดเวลา 1 ปีนับแต่วันส่งออก ให้ยื่นขอขยายเวลาที่หน่วยงานที่ออกใบสุทธินำกลับเป็นผู้พิจารณา กรณีนำสินค้ากลับเข้ามาแล้วและใบสุทธินำกลับครบกำหนดเวลา 1 ปีนับแต่วันส่งออกแล้ว ให้ยื่นขอขยายเวลา ณ ท่าที่นำสินค้านั้นเข้า การผ่อนผันให้ขยายกำหนดเวลาของใบสุทธินำกลับจะให้ขยายเวลาตามสมควรแก่กรณี แต่ให้ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 1 ปี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์กรมศุลกากร ใบสุทธินำกลับ ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร?, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร? หมายถึง, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร? คือ, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร? ความหมาย, วิธีปฏิบัติกรณีของที่ส่งออกไปนอกประเทศ โดยมีใบสุทธินำกลับแล้วแต่ไม่สามารถนำกลับเข้ามาให้ทันกำหนดเวลา 1 ปี ทำอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu