ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร??, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?? หมายถึง, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?? คือ, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?? ความหมาย, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร??

ปัจจุบันบริษัทฯ ใช้บริษัท Shipping ในการดำเนินพิธีการนำสินค้าเข้าและออก ถ้าบริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร

คำตอบ

        บริษัทฯ สามารถดำเนินการด้านพิธีการศุลกากรได้เอง โดยบริษัทฯ จะต้องดำเนินการทำบัตร เจ้าของหรือบัตรผู้จัดการ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินพิธีการศุลกากร โดยมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้ ยื่นคำร้องตามแบบ กศก 1 พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้ หนังสือรับรองการจดทะเบียนของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรหรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ พ 20 ที่กรมสรรพากรออกให้ บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบทะเบียนคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง Passport เฉพาะบุคคลต่างประเทศ ทะเบียนบ้านหรือหนังสืออนุญาตให้ทำงาน Work Permit เฉพาะบุคคลต่างประเทศ เลขที่บัญชีเงินฝากหรือสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ในนามบริษัท ห้าง ร้าน ซึ่งออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 รูป ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีทำบัตรทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมด ต้องนำต้นฉบับมาแสดงพร้อมสำเนาภาพถ่าย อย่างละ 1 ชุด พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ บริษัท อินโนวาเทค จำกัด ชั้น P อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร โทรศัพท์ 0-2240-2774         อย่างไรก็ดี ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2546 เป็นต้นไป เมื่อบริษัทฯ ผ่านพิธีการด้วยระบบ EDI เพื่อส่งออกสินค้าจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องทำการตรวจของ สามารถบรรทุกขึ้นเรือได้เลย ข้อมูลจาก กรมศุลกากร

บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร?, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? หมายถึง, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? คือ, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? ความหมาย, บริษัทฯ ต้องการทำพิธีการด้านศุลกากรเอง จะต้องทำอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu