ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว?, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว? หมายถึง, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว? คือ, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว? ความหมาย, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว

คำตอบ

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรจะต้องเข้าอบรมทางด้านภาษีอากรจากองค์กรวิชาชีพบัญชีหรือหน่วยงานที่อธิบดีให้ความเห็นชอบและแจ้งการอบรมตามแบบ บภ 06 พร้อมเอกสารหลักฐานตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอบรมทางด้านกฎหมายภาษีอากรของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2546 ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว หมายถึง, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว คือ, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว ความหมาย, การอบรมด้านกฎหมายภาษีอากรอย่างน้อย 9 ชม. ต่อปีของผู้สอบบัญชีภาษีอากร ทางกรมสรรพากรจะจัดอบรมให้ หรือผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องไปอบรมเองแล้วแสดงหลักฐานว่าผ่านการอบรมแล้ว คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu