ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

อบต.ทำอะไรได้บ้าง??, อบต.ทำอะไรได้บ้าง?? หมายถึง, อบต.ทำอะไรได้บ้าง?? คือ, อบต.ทำอะไรได้บ้าง?? ความหมาย, อบต.ทำอะไรได้บ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

อบต.ทำอะไรได้บ้าง??

อบต ทำอะไรได้บ้าง

คำตอบ

        อบต มีอำนาจและหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามมาตรา67 ดังนี้ 1 จัดให้มีการบำรุงรักษาทั้งทางน้ำและทางบก 2 รักษาความสะอาดของท้องถนน ทางเดิน ทางน้ำ และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3 ป้องกันโรคและระงับการติดต่อ 4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 7 คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 8 บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณ หรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควร องค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจกรรมภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา 68 ดังต่อไปนี้ 1 ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 2 ให้มีการบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 3 ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ 4 ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และที่สาธารณะ 5 ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 6 ส่งเสริมให้มีการอุตสาหกรรมในครอบครัว 7 บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 8 การคุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นที่สาธารณะของแผ่นดิน 9 ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม 10 กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ 11 การท่องเที่ยว 12 การผังเมือง ข้อมูลจาก เวปไซด์บางรักพัฒนา

อบต.ทำอะไรได้บ้าง?, อบต.ทำอะไรได้บ้าง? หมายถึง, อบต.ทำอะไรได้บ้าง? คือ, อบต.ทำอะไรได้บ้าง? ความหมาย, อบต.ทำอะไรได้บ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu