ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โครงาน คือะไรคะ??, โครงาน คือะไรคะ?? หมายถึง, โครงาน คือะไรคะ?? คือ, โครงาน คือะไรคะ?? ความหมาย, โครงาน คือะไรคะ?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

โครงาน คือะไรคะ??

เห็นลูกทำการบ้านเรื่องโครงงาน ฟังดูเหมือนจะทำได้ยาก สมัยที่ดิฉัน เรียนไม่มีเรื่องการทำโครงงาน อยากทราบว่า โครงงานคืออะไร และเหมาะสม กับเด็กวัยใด

คำตอบ

        โครงงาน เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและ ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจโดยครูผู้สอน จะคอยกระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีประสบการณ์โดยตรง ได้เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาโดยอาศัยกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ หรือกระบวนการอื่นใดไปใช้ใน การศึกษา ค้นคว้าหาคำตอบในเรื่อง นั้น ๆ ผู้เรียนจะทำงานอย่างมีระบบ รู้จักวางแผนในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ รู้จักคิด รู้จักทำ และแก้ปัญหา การทำโครงงานสามารถทำได้ในทุก ระดับชั้น อาจทำโครงงาน เป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะของ โครงงาน ในชั้นประถมศึกษาอาจเป็นโครงงานเล็ก ๆ ที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การสำรวจจำนวนและชนิดของสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน ชุมชน หรือบริเวณที่ต้อง การศึกษาการประดิษฐ์ ของเล่นโดยใช้เศษวัสดุต่าง ๆ หรืออาจเป็นโครงงานใหญ่ที่มี ความยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นในระดับมัธยมศึกษา เช่น การสำรวจคุณภาพน้ำ อากาศ การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์ เป็นต้น ข้อมูลจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

โครงาน คือะไรคะ?, โครงาน คือะไรคะ? หมายถึง, โครงาน คือะไรคะ? คือ, โครงาน คือะไรคะ? ความหมาย, โครงาน คือะไรคะ? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu