ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก?, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก? หมายถึง, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก? คือ, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก? ความหมาย, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก?

สกว มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งเป็นทุนการศึกษา จะถือว่าทำผิดพระราชบัญญัติหรือไม่

คำตอบ

        โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2539 นั้นมีชื่อเต็มว่า quot โครงการกาญจนาภิเษก การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอกให้ทันความต้องการของประเทศใน 25 ปีข้างหน้า quot มีเป้าหมายในระยะที่ 1 2540 - 2554 ที่จะผลิต ผลงานวิจัย 5 000 เรื่องและนักวิจัยระดับปริญญาเอก 5 000 คน โดยมีหลักการว่า เป็นทุนให้แก่ผู้วิจัยหลักคือ อาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก และผู้วิจัยหลัก จะต้องจ้างนักศึกษา       วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท ที่มีผลงานดีเด่น เป็นผู้ช่วยวิจัยโดยนักศึกษาดังกล่าวนี้ จะต้องได้รับเข้าศึกษาในโปรแกรมปริญญาเอกในหลักสูตรที่เน้นการวิจัยมีรายวิชาเรียนน้อยหรือทำแต่วิทยานิพนธ์เท่านั้น         นอกจากนี้ ยังได้กำหนดในสัญญารับทุนตั้งแต่ต้นว่า ผลงานวิจัยที่เป็นวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก นั้น จะต้องได้รับให้ ตีพิมพ์ในวารสารระดับ นานาชาติหรือมีการจดสิทธิบัตรด้วย ทั้งนี้ ไม่มีเงื่อนไขให้ทำงานชดใช้ทุน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษกนั้น เป็นทุนสนับสนุนการวิจัย ซึ่งมี output หลักเป็นผลงานวิจัยมาตรฐานสูง ซึ่งผลงานวิจัยเหล่านี้จะมีประโยชน์ด้านวิชาการ หรือการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศตรงตามพระราชบัญญัติของสกว สำหรับนักวิจัยระดับปริญญาเอกที่ได้มาพร้อมกับผลงานวิจัยนั้น ถือเป็น output อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งช่วยให้โครงการมีประโยชน์มากขึ้น ส่วนทุนการศึกษาเช่น ทุน ก พ ทุน Fullbright ฯลฯ นั้นจะมี เป้าหมายและวิธีการแตกต่างไปคือ นักศึกษาจะเป็นผู้สมัคร และเซ็น สัญญารับทุนโดยตรงและผู้ให้ทุนจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับหลักสูตรหรือเงื่อนไข สำเร็จการศึกษาoutput     ของทุนการศึกษา ก็คือ ตัวนักศึกษาที่สำเร็จปริญญา ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องไปทำงานชดใช้ทุนมีข้อน่าสังเกตว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่พัฒนาแล้ว จะมีอาจารย์ที่เก่งวิจัยอยู่มากมาย ซึ่งจะได้รับทุนวิจัยจากองค์กรให้ทุนวิจัยของรัฐ       คล้าย สกว   หรือ จากภาคเอกชน และอาจารย์เหล่านั้นก็จะใช้ทุนวิจัยจ้างนักศึกษาปริญญา     เอกเป็น Research Assistant ช่วยผลิตงานวิจัย ที่มีคุณค่าสูง ให้แก่มหาวิทยาลัย และประเทศของเขา เขาจึงเจริญและร่ำรวย         สรุปก็คือ เขาใช้ทุนวิจัยผลิตทั้งผลงานวิจัยและกำลังคน ระดับสูงด้วยใน ขณะเดียวกันแต่ในประเทศไทยจะทำแยกส่วนกันคือ หน่วยงานที่ให้ ทุนการศึกษา ก็จะให้แต่ทุนการ ศึกษาไม่ค่อยสนใจที่จะใช้ทุนการศึกษานั้นช่วยผลิต     งานวิจัยด้วย ทุนการศึกษาต่างประเทศ 6 - 10 ล้านบาท อาจจะได้ผู้สำเร็จปริญญาเอกกลับมา 1 คน แต่ผลงานวิจัยจะตกเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ องค์กรที่ให้ทุนวิจัยก็มักจะให้แต่ทุนวิจัยเท่านั้นไม่ค่อยจะมีแผนใช้ทุนวิจัยช่วยผลิตกำลังคนระดับสูงด้วยทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ซึ่งได้ทั้งผลงานวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญาเอก จึงดูแปลกกว่าปกติ ความจริงน่าจะถึงเวลาที่เราควรปฏิรูปวิธีการให้ทุนการศึกษา และทุนวิจัยของประเทศให้ได้ประโยชน์สูงสุดเหมือนในประเทศที่เจริญแล้ว ข้อมูลจาก เวปไซด์โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก หมายถึง, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คือ, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ความหมาย, สกว.มีหน้าที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย แต่ทำไมจึงให้ทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu