ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545?, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545? หมายถึง, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545? คือ, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545? ความหมาย, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ต้องออกหน้ารายงานแบบผู้สอบบัญชีภาษีอากร หรือหน้ารายงานผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต

คำตอบ

ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการตรวจสอบและรับรองบัญชีตามมาตรา 3 สัตต แห่งประมวลรัษฎากร   ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ ศ 2545 กำหนดให้มีการตรวจสอบและรายงานตามแบบที่อธิบดีกำหนด ซึ่งมีผลใช้บังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2545 เป็นต้นไป กรณีตามปัญหาหากห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ ศ 2543 ซึ่งมีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 จึงไม่อยู่ในบังคับของประกาศดังกล่าว ดังนั้น การรายงานยังคงเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบและต้องใช้แบบเดิมตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 หมายถึง, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 คือ, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 ความหมาย, การรับรองห้างหุ้นส่วนจำกัด สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu