ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่?, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่? หมายถึง, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่? คือ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่? ความหมาย, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่ nbsp ถ้าไม่ต้องตรวจสอบจำเป็นต้องเขียนเป็น ข้อยกเว้นในรายงานข้อ 5 อื่น ๆ หรือไม่ ว่าไม่ได้ตรวจสอบยอดยกมาและกรณีผู้สอบบัญชีภาษีอากร รุ่นที่ 4 ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีเมื่อเดือนสิงหาคม 2546 จะตรวจสอบรับรองงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2545 ได้หรือไม่

คำตอบ

การตรวจสอบยอดยกมามีผลกระทบต่อยอดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด   ผู้ตรวจสอบจึงต้องตรวจสอบยอดยกมาด้วย   สำหรับการปฏิบัติงานเมื่อได้รับอนุมัติเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากอธิบดีกรมสรรพากรแล้วผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีและลงลายมือชื่อตรวจสอบรับรองงบการเงินได้ตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่   31   ธันวาคม   2545 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ต้องเป็นการปฏิบัติงานหลังจากที่ได้รับอนุมัติแล้วโดยต้องแจ้งรายชื่อห้างฯ ที่จะลงลายมือชื่อตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด ก่อนวันที่ลงลายมือชื่อรับรองการตรวจสอบด้วย   ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท ป 122 2545 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน   พ ศ   2545 ขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์กรมสรรพากร

ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่ หมายถึง, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่ คือ, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่ ความหมาย, ผู้สอบบัญชีภาษีอากรต้องตรวจสอบยอดยกมาของงบการเงินปีที่ตรวจสอบหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu