ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง?, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง? หมายถึง, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง? คือ, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง? ความหมาย, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง?

อดีตฉันเคยเชื่อมั่นในตัวเองมาก จนทุกคนบอกว่าเป็นคนหยิ่ง ขอแนะเข้าเรื่อง ปัจจุบันฉันจบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ แต่มีสามีเป็นวิศวกร หรือเพื่อนๆ เขาเป็นอาจารย์ เป็นหมอ แต่ละคนมีความรู้ และฐานะดี จบจากเมืองนอก จนบางครั้งทำให้เราขาดความเชื่อถือตัว ทุกครั้งเมื่อเข้าสังคมเราจะคิดเสมอว่า เราไม่มีความสำคัญหรือไม่มีอะไรให้พวกเขานับถือในตัวเราได้เลย บางครั้งเก็บมาคิดว่าทำไมเราไม่จบหมอ หรือหรือทนายความ ซึ่งเป็นอาชีพที่เมื่องไทยให้ความสำคัญ ตอนนี้มีลูกแล้วก็คิดกดดันอีกว่าถ้าลูกเราไม่ฉลาดเหมือนลูกของเพื่อน ๆ เขา อาจเป็นที่เรา ปวดหัว ปวดตัว นอนไม่หลับ ชอบมองตัวเองต่ำกว่าคนอื่น อย่างนี้ถือว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าคะ ขอคำแนะในการปฏิบัติตัวคะ

คำตอบ

    ความเชื่อมั่นในตนเอง หรือ self-esteem   หมายถึง บุคคลทีมีความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง มีความซื่อสัตย์ มีความภูมิใจในผลสำเร็จของงาน บุคคลซึ่งมีความคิดริเริ่มและมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาและรับผิดชอบปัญหาที่จะเกิดตามมา เป็นบุคคลที่สามารถควบคุมตัวเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน       มันจะตรงกันข้ามกับคนที่มี   self-esteem ต่ำหรือเรียกอีกอย่างว่า พฤติกรรมป้องกัน คนกลุ่มนี้มักจะใช้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง บางคนอาจจะหยิ่งหรือดูถูกผู้อื่น มักจะไม่มีความมั่นใจในตัวเอง ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะมีคุณค่าหรือความสามารถหรือการยอมรับ ทำให้คนกลุ่มนี้ไม่กล้าที่จะทำอะไรเนื่องจากกลัวความล้มเหลว คนกลุ่มนี้มักจะวิจารณ์คนอื่นมมากกว่าที่จะกระทำด้วยตัวเอง และยังพบอีกว่าคนกลุ่มนี้มักจะชอบความรุนแรง ติดสุรา ยาเสพติด มีเพศสัมพันธุ์ก่อนวัย พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ   คนที่มี self-esteem จะต้องมีความสมดุลของความต้องการผลสำเร็จ และความรู้จักคุณค่า ความมีเกียรติและความซื่อสัตย์   ซึ่งอาจจะหมายถึงจิตใต้สำนึกและพฤติกรรมนั่นเอง จิตใต้สำนึกของคนที่มี self-esteem จะต้องรู้จักบาป บุญคุณโทษ รู้สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ความซื่อสัตย์ ความมีเกียรติ ส่วนพฤติกรรมของ self-esteem มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหา เชื่อมั่นในความคิดและความสามารถของตัวเอง สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง   ดังนั้นบุคคลที่ชอบ อวดดี   คนพาล ชอบเอาเปรียบคนอื่น ไม่ถือว่ามี self-esteem         คนที่มี self-esteem มักจะประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้   1 มองโลกในแง่ดีเสมอ มองวิกฤตให้เป็นโอกาส เมื่อมีมืดต้องมีสว่าง มีร้ายต้องมีดี ขาวคู่กับดำ   2 ประเมินตัวเราให้มีคุณค่าอยู่เสมอ   3 เชื่อมั่นในความสามารถตัวเอง   4 มองว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเราสามารถเปลี่ยนแปลงตามที่เราต้องการ             ความมั่นใจเป็นลักษณะของแต่ละคนไม่สามารถที่จะให้กันได้แต่เราสามารถฝึกฝนได้ และ เราสามารถเสริมสร้าง self-esteem เพื่อที่จะเป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงได้กันทุกคน ดังนี้   1   หาเวลาสักหนึ่งชั่วโมงในตอนเช้าเพื่อพัฒนาตัวเอง อาจจะเป็นการนั่งสมาธิ หรือการพิจารณาตัวเอง หรือ่านหนังสือที่สร้างความเชื่อมั่น หรือฟังเทปคำสอนต่างๆ การเริ่มต้นที่ดีจะทำให้เกิดความมั่นในและประสบผลสำเร็จ มองปัญหาและมองโลกในแง่ดี เลิกบ่นสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเอง ลองหากระดาษสักแผ่นจดความคิดที่ดีๆเกี่ยวกับตัวเองไว้ด้านหนึ่ง อีกด้านหนึ่งจดสิ่งที่ไม่ดีแล้วมาวิเคราะห์ ว่ามีสิ่งไม่ดีหรือสิ่งที่ดีมากว่ากัน หานามบัตรจดสิ่งที่ดีหรือคำขวัญที่ดีไว้กระตุ้นเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา   2   หาวันละ 10 นาทีเพื่อพิจารณาจุดยืนของตัวเอง สิ่งที่สำคัญของชีวิตคืออะไร เราบรรลุหรือยัง เราเดินผิดแนวทางหรือไม่   3     ให้เลิกเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เพราะเราต้องยอมรับว่าคนเราไม่สมบูรณ์ 100 ทุกคน หากเราเปรียบเทียบกับคนอื่นจะทำให้เกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างมากมาย   4     ให้หาคนที่จะเป็นต้นแบบเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต   5     ตั้งเป้าหมายที่เป็นไปได้และมุ่งสู่ความสำเร็จนั้น   6   หากมีคนชมหรือกล่าวโทษให้กล่าวคำว่าขอบคุณ   7     อย่าดูถูกตัวเองหรืออย่ามองว่าตัวเองไม่มีความสามารถ หากเราคอยตอกย้ำถึงจุดด้อยของเรา เราจะไม่มีทางประสบผลสำเร็จ   8   ให้เพิ่มทักษะหรือคุณภาพชีวิตจากการทำงาน การอ่านหนังสือ หรือจากสื่ออื่นๆ   9   จดผลงานที่คุณชื่นชมหรือประสบผลสำเร็จสัก 10 อย่าง เช่นการศึกษา ผลการศึกษา การได้รับรางวัล การช่วยเหลือผู้อื่น   10   จดคำขวัญไว้ในที่เห็นชัดและนำมาท่องเมื่อมีโอกาส เช่น ผมยอมรับความสามารถตัวเอง ผมเป็นคนลิขิตชะตาชีวิตของผมเอง หนูภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเอง             เห็นได้ว่า การสร้างความมั่นใจในตัวเอง self-esteem ความเชื่อมั่นในตนเองและรู้คุณค่าตัวเองเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิต ลำพังความคิดอย่างเดียวก็ไม่สามารถสร้างความมั่นใจในตัวเองได้ดังนั้นทุกคนควรสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ตัวอย่างของความมั่นใจ เช่น ความเครียดหรือเชื่อมั่นในตัวเองจะช่วยให้แก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปด้วยดี   เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆคนมีความมั่นใจในตัวเอง มี self-esteem อยู่ในตัวกันทุกคน ซึ่งข้าพเจ้าเองมองว่าสาระความรู้ตรงนี้เปรียบเป็นแง่คิดในการดำเนินชีวิตที่เป็นประโยชน์กับตัวข้าพเจ้าเองมากในการที่จะหันมาพิจารณาตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและหวังว่าสาระความรู้หรือแง่คิดในการดำเนินชีวิตที่ได้นำมาบอกกล่าวกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความมั่นใจของตัวคุณได้อย่างรอบด้านและทวีคูณมากยิ่งขึ้นเช่นกัน  

เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง หมายถึง, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง คือ, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง ความหมาย, เมื่อเราไม่เชื่อถือตัวเอง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu