ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง?, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง? หมายถึง, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง? คือ, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง? ความหมาย, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง?

nbsp หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง

คำตอบ

กลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1 ด้านการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกำหนดเกณฑ์การพิจารณาให้การสนับสนุนเงินทุนส่งเสริมกิจการแก่สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์ 2 สำรวจและศึกษา วิเคราะห์ความต้องการขอใช้เงินหรือเงินทุนกองทุนที่ให้สหกรณ์กู้ยืม ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมฯ ยกเว้นเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3 ศึกษา วิเคราะห์คำขอกู้เงินทนสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 4 วิเคราะห์ให้ความเห็นชอบกระทำการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือกู้เงินจากแหล่งอื่นเพื่อไม่ให้กระทบผลการชำระเงินกู้แก่กรมฯ ตลอดจนจัดทำผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับเงินทุนสนับสนุนสหกรณ์ เพื่อนำผลของการค้นคว้าและวิจัยเผยแพร่กับผู้เกี่ยวข้อง และนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อ ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง หมายถึง, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง คือ, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง ความหมาย, หน่วยงานของกลุ่มวิเคราะห์เงินทุนสนับสนุนสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบงานอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu