ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร?, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร? หมายถึง, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร? คือ, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร? ความหมาย, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร?

เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร

คำตอบ

  สัตว์ทะเลหน้าดิน marine benthos หมายถึงสัตว์ทะเลที่มีกระดูกสันหลังและที่ไม่มีกระดูกสันหลังที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นท้อง ทะเลโดยบางชนิดอาศัยอยู่บนพื้นดิน บางชนิดฝังตัวอยู่ในดินตลอดจนพวกที่หากินบนพื้นท้องทะเล พวกหลังนี้ได้แก่พวกปลาหน้าดิน เช่น ปลาซักเดียว และปลาเก๋า ก็จัดว่าเป็นสัตว์ทะเลหน้าดินด้วย นอกจากปลาหน้าดินแล้ว พวกกุ้ง หอย และปู จัดเป็นสัตว์ทะเลหน้าดินที่เรารู้จักกันดีเนื่องจากเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ สัตว์ทะเลหน้าดินมีบทบาทที่สำคัญในทะเลคือเป็นอาหารที่สำคัญสำหรับสัตว์น้ำชนิดอื่นและปลาหลายชนิด ความหนาแน่นของ สัตว์ทะเลหน้าดินในบริเวณใดบริเวณหนึ่งในทะเลเป็นสิ่งชี้บ่งถึงความอุดมสมบูรณ์สำหรับปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยในบริเวณนั้น โดยเฉพาะฝูงปลาและสัตว์น้ำ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการศึกษาสัตว์ทะเลหน้าดินในระยะแรก ๆ นั้นมุ่งศึกษาถึงชนิดและความหนาแน่นของสัตว์กลุ่มนี้เพื่อใช้ทำนายความอุดมสมบูรณ์ของฝูงปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทะเลหน้าดินส่วนใหญ่มุ่งที่ จะให้ทราบถึงปริมาณและชนิดของสัตว์ที่พบ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลพิจารณาถึงความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสามารถใช้เป็นดัชนีชึ้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อีกด้วย สัตว์ทะเลหน้าดินขนาดเล็ก เช่น พวกไส้เดือนตัวกลม nematodes และไส้เดือนทะเล polychaetes ใช้ เป็นดัชนีชี้คุณภาพน้ำที่ดี เพราะเราสามารถพบสัตว์เหล่านี้ได้ทั่วไป มีการฝังตัวอยู่กับที่และมีช่วงชีวิตยาว นอกจากนี้สัตว์กลุ่มนี้ยังมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม เช่น สภาพที่มีปริมาณออกซิเจนต่ำเนื่องจากน้ำเน่าเสีย เป็นต้น ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร หมายถึง, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร คือ, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร ความหมาย, เราสามารถใช้สัตว์ทะเลหน้าดินชี้คุณภาพของแหล่งน้ำได้อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu