ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ?, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ? หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ? คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ? ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ

คำตอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรัท้งสิ้น 28 โครงการ ดังนี้ 1 โครงการพัฒนาชีพการเลี้ยงหอยแครงและหอยนางรมแบบยั่งยืน 2 โครงการเผยแพร่และผลิตพืชอนามัยปลอดภัยสารพิษในปีการท่องเที่ยวไทย 3 โครงการผลิตลูกสุกรพันธุ์ดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4 โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2536 2537 5 โครงการรักษาระดับราคาสุกรของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2537 2538 6 โครงการตัดวงจรสุกรแม่พันธุ์ของสหกรณ์ ปี 2536 2537 7 โครงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเชิงธุรกิจในกลุ่มสตรีสหกรณ์ 8 โครงการแทรกแซงตลาดหัวใหญ่ของสหกรณ์ฤดูการผลิต ปี 2539 2540 9 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสุกร ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ปี 2539 2540 10 โครงการแทรกแซงตลาดหอมหัวใหญ่ ปีการผลิต 2542 2543 11 โครงการแทรกแซงเงาะภาคใต้ ปี 2543 12 โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์ 13 โครงการจัดตั้งโรงงานผลิตภัณฑ์นม 14 โครงการผลิตและจำหน่ายข้าวหอมมะลิชองสหกรณ์ 15 โครงการสนับสนุนสินเชื่อจัดซื้อเตาอบลำไย quot quot ปี 2545 16 โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยวิธีสหกรณ์ 17 โครงการจัดหรปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกร เป็นผู้จัดหาปี 2542 18 โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยองค์กรเกษตรกรเป็นผู้จัดหาปี 2543 19 โครงการแทรกแซงตลาดกระเทียมของสหกรณ์ ปีการผลิต 2539 2540 20 โครงการแทรกแซงตลาดเกลือทะเล ปี 2542 21 โครงการแทรกแซงตลาดถั่วเหลืองโดยขบวนการสหกรณ์ ปี 2538 22 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ปี 2543 23 โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพผลิตผลการเกษตรของสถาบันเกษตรกร ปี 2543 24 โครงการรับจำนำ รับขายฝากกระเทียมสหกรณ์ ปี 2535 2536 25 โครงการส่งเสริมสหกรณ์โคนมภายใต้แผนปรับโครงสร้างและระบบการผลิตการเกษตร 26 โครงการสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อเตาอบลำไย ปี2539 27 โครงการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ผสมปุ๋ยเคมีใช้เอง 28 โครงการส่งเสริมช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตและลดต้นทุนการผลิตไข่ไก่ ปี 2545 ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับการสนับสนุนโครงการที่ได้เงินจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือการเกษตรเพื่อส่งเสริมสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจทั้งหมดกี่โครงการ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu