ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร??, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร?? หมายถึง, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร?? คือ, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร?? ความหมาย, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร??

nbsp แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร

คำตอบ

สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจและมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพของสมาชิก ตลอดจนการยกระดับฐานะความเป็นอยู่ให้แก่สมาชิก สหกรณ์จึงจำเป็นจะต้องมีกระบวนการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่สมาชิกตามจุดมุ่งหมายได้ ผลกระทบจากการแข่งขันการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงในปัจจุบันสหกรณ์มีกิจกรรมทางธุรกิจที่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบตลาด จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีหลักการบริหารจัดการที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการตัดสินใจที่การดำเนินธุรกิจ เพื่อให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและเพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นน้อยลง หากสหกรณ์แต่ละสหกรณ์ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ เพราะกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์จะช่วยชี้แนะให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการของสหกรณ์ให้ความสำคัญในการพิจารณาสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวขอ้งทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของสหกรณ์บนวิถีทางที่ยึดมั่นในหลักการสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ของการจัดทำแผนกลยุทธ์จะช่วยตอบคำถามที่สำคัญ 3 ประการ ได้แก่ -ปัจจุบันสหกรณ์อยู่ที่ใด -กำลังจะไปที่ใดในอนาคต -ทำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นได้ ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร?, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร? หมายถึง, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร? คือ, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร? ความหมาย, แผนกลยุทธ์ของสหกรณ์มีประโยชน์อย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu