ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร?

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร

คำตอบ

1 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์กฎหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการนิคมสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 2 ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 3 ส่งเสริม สนับสนุนและคุ้มครองระบบสหกรณ์ 4 ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ให้กับคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 5 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของตลาดสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6 ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu