ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6)?, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6)? หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6)? คือ, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6)? ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6)? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6)?

การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ อนุญาต 6

คำตอบ

  ต้องขอใบอนุญาตและจดทะเบียนประกอบอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ คำขอ 6 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม 2 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีบุคคลธรรมดา1 สำเนาบัตรประชาชน2 สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีนิติบุคคล1 สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม3 สำเนาทะเบียนบ้าน กรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง1 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์10 บาท ฉบับ หรือ 30 บาท ปี2 สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ3 สำเนาทะเบียนบ้าน3 สถานที่ยื่นคำขอ - ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมง สำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง - ในต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่ สำนักงานประมงจังหวัด ที่ตั้งอยู่6 ค่าธรรมเนียม 150 บาท ฉบับ ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6), การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6) หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6) คือ, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6) ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หรืออุตสาหกรรมสัตว์น้ำ(อนุญาต 6) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu