ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร?, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร? หมายถึง, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร? คือ, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร? ความหมาย, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร?

การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร

คำตอบ

  ต้องขอใบอนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม คำขออนุญาตนำเข้า2 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีบุคคลธรรมดา 1 สำเนาบัตรประชาชน2 สำเนาทะเบียนบ้าน3 สำเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อนุญาต 6 กรณีนิติบุคคล1 สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหลักฐานตามข้อ 2 ndash 3 เหมือนกรณีบุคคลธรรมดากรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง1 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติดอากรแสตมป์10 บาท ฉบับ หรือ 30 บาท ปี2 สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจและหลักฐานตามข้อ 2 ndash 3 เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา3 สถานที่ยื่นคำขอ- ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมงสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง- ในต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่ สำนักงานประมงจังหวัด ที่มีด่านตั้งอยู่4 ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 5 วันทำการ5 อายุใบอนุญาต -ใช้ได้เพียง 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต6 ไม่เสียค่าธรรมเนียม ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร หมายถึง, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร คือ, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร ความหมาย, การนำสัตว์น้ำบางชนิดที่มีชีวิตเข้ามาในราชอาณาจักร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu