ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? หมายถึง, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? คือ, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? ความหมาย, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง?

nbsp สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง

คำตอบ

1 ส้มเกลี้ยง Sweet Orange C sinensis เป็นไม้ผลขนาดกลาง ต้นสูงประมาณ 5-7 เมตร ทรงพุ่มค่อนข้างทึบ กิ่งก้านแข็งแรง มีหนามขนาดใหญ่ หลังจากปลุกแล้ว 3 ปี จะเริ่มให้ผลผลิต ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบานใช้เวลาประมาร 20 วัน นับจากดอกบานจนถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ 7 5-8 เดือน 2 ส้มเขียวหวาน Tangerine C reticulata เป็นไม้ผลขนาดเล็ก ต้นสูงประมาณ 2 5-3 เมตร ทรงพุ่มมีลักษณะแน่นทึบ เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปี และให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 15 ปี ถ้ามีการดูแลรักษาอย่างดี ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบานใช้เวลาประมาณ 20-25 วัน นับจากดอกบานจนถึงผลแก่ใช่เวลาประมาณ 8 เดือน ต้นส้มเขียวหวานที่มีอายุ 10 ปี ให้ผลผลิตประมาณ 150-180 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี น้ำหนักเฉลี่ยของผลประมาณ 8 ผลต่อ 1 กิโลกรัม 3 ส้มจุก Neck Orange C nobilis เป็นไม้ผลขนาดกลาง เริ่มให้ผลผลิตหลังปลูกประมาณ 3 ปี และให้ผลต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20 ปี ตั้งแต่ออกดอกจนถึงดอกบานใช้เวลาประมาณ 20 วัน นับจากดอกบานจนถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ต้นส้มจุกที่มีอายุ 5 ปี จะให้ผลผลิตที่มีน้ำหนักเฉลี่ยของผลประมาณ 5-6 ผลต่อ 1 กิโลกรัม 4 ส้มตรา ส้มเช้ง Acidless Orange C sinensis เป็นไม้ผลทรงพุ่มขนาดเล็ก ต้นสูงประมาณ 2 5-3 เมตร เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปี และให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 10 ปี ตั้งแต่เริ่มออกดอกจนถึงดอกบานใช้เวลาประมาณ 1 เดือน นับจากดอกบานจนถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือน ต้นส้มตราที่มีอายุ 5 ปี ให้ผลผลิตประมาณ 50 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี นำหนักเฉลี่ยของผลประมาณ 6-8 ผลต่อ 1 กิโลกรัม 5 ส้มโอ Pummelo C grandis หรือ C maxima เป็นไม้ผลทรงพุ่มขนาดกลาง ต้นสูงประมาณ 3-7 เมตร เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 4 ปี และให้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 15-20 ปี นับจากดอกบานจนถึงผลแก่ใช้เวลาประมาณ 8 เดือน ต้นส้มที่มีอายุ 8 ปี จะให้ผลผลิตประมาณ 80-100 ผลต่อต้นต่อปี การแบ่งกลุ่มของส้ม ส้มเป็นพืชอยู่ในตระกูล Rutaceae สกุล Citrus สำหรับประเทศไทย มีการจำแนกพืชตระกูลส้ม พบว่าตระกูลย่อยที่สำคัญที่สุด คือ ตระกุลย่อยของส้ม ซึ่งประกอบด้วยส้มชนิดต่าง ๆ มะขวิด มะตูม และส้มสามใบ อย่างไรก็ดี พืชตระกุลย่อยนี้ สามารถแบ่งได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ 1 กลุ่มส้มเกลี้ยงและส้มตรา Orange group แบ่งเป็นส้มที่มีรสหวาน Sweet Orange Citrus sinensis และส้มทีมีรสเปรี้ยว หรืออาจมีรสออกขม Sour or Bitter Orange Citrus aurantium 2 กลุ่มส้มจีน ส้มเขียวหวาน Mandarin group ได้แก่ ซัทซูมา มานดาริน Satsuma Mandarin Citrusunshiu คิงส์ แมนดาริน King Manderin Citrus nobilis เมดิเตอร์เรเนียน แมนดาริน Mediterranean Mandarin Citrus delicoia คอมมอน แมนดาริน Common Mandarin Citrus reticulata 3 กลุ่มส้มโอ และเกรฟฟรุท Pummelo and Grapefruits ได้แก่ ส้มโอ Pummelo Citrus maxima และเกรฟฟรุท Grapefruits Citrus paradise 4 กลุ่มมะนาว Common acid member group ได้แก่ ซิตรอน Citron Citrus medica เลมอนหรือมะนาวฝรั่ง Citrus lemon

สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง หมายถึง, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง คือ, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง ความหมาย, สายพันธุ์ส้มที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu