ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ?, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ? หมายถึง, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ? คือ, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ? ความหมาย, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ?

การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

คำตอบ

  ต้องขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม 2 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง กรณีบุคคลธรรมดา1 สำเนาบัตรประชาชน2 สำเนาทะเบียนบ้าน3 สำเนาใบอนุญาตค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ อนุญาต 6 4 ใบรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำ จากสถาบันพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 5 สำเนาใบสั่งสินค้า Order หรือสำเนาใบกำกับสินค้า Invoice 6 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำหรือภาพถ่ายกรณีนิติบุคคล1 สำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามและหลักฐานตามข้อ 2 ndash 6 เหมือนกรณีบุคคลธรรมดากรณีไม่มายื่นด้วยตนเอง1 หนังสือมอบอำนาจพร้อมติด อากรแสตมป์10 บาท ฉบับ หรือ 30 บาท ปี2 สำเนาบัตรประชาชน ผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจและหลักฐานตามข้อ 2 ndash 6 เหมือนกรณีบุคคลธรรมดา3 สถานที่ยื่นคำขอ - ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมงสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง5 อายุใบอนุญาต ใช้ได้ 1 ครั้ง ภายใน 90วันนับตั้งแต่วันออกใบอนุญาต6 ค่าธรรมเนียม 100 บาท ฉบับ ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ หมายถึง, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ คือ, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ความหมาย, การขอหนังสือรับรอง CITES เพื่อส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu