ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9)?, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9)? หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9)? คือ, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9)? ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9)? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9)?

การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า สป 9

คำตอบ

  ต้องขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม สป 82 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานได้แก่ 1 โครงการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า 2 หลักฐานการได้มาซึ่งสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อการเพาะพันธุ์ 3 สำเนาใบอนุญาตให้จัดตั้งและดำเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 4 แผนผังสังเขปของสถานที่ที่จะดำเนินการเพาะพันธุ์สัตว์ป่า จำนวน 2ชุดในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล1 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท กรณีบริษัท จำกัด หรือ ของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนไว้3 หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งชื่อคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9), การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9) หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9) คือ, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9) ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์สัตว์ป่า (สป 9) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu