ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13)?, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13)? หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13)? คือ, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13)? ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13)? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13)?

การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า สป13

คำตอบ

  ต้องขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า สป13 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้1 ยื่นคำขอตามแบบฟอร์ม สป 122 เอกสารประกอบคำขอ สำเนาทุกฉบับต้องลงชื่อ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมแนบหลักฐานได้แก่1 สำเนาใบอนุญาตให้ค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือซากสัตว์ป่าคุ้มครอง ที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์2 หลักฐานการเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองหรือซากของสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้มาจากการเพาะพันธุ์ในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา1 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับใบอนุญาต2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวในกรณีผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล1 สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท กรณีบริษัท จำกัด หรือ ของหุ้นส่วนผู้จัดการ กรณีห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แล้วแต่กรณี2 หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่จดทะเบียนไว้3 หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงรายการจดทะเบียนตลอดทั้งชื่อคณะกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งออกมาแล้วไม่เกินหกเดือน3 สถานที่ยื่นคำขอ - ในกรุงเทพฯ ยื่นคำขอที่ ส่วนอนุญาตและจัดการประมงสำนักบริหารจัดการด้านการประมง กรมประมง- ในต่างจังหวัด ยื่นคำขอที่ สำนักงานประมงจังหวัด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่4 ระยะเวลาการออกใบอนุญาต 3 วันทำการ5 อายุใบอนุญาต 5 วัน6 ค่าธรรมเนียม 100 บาท ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13), การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13) หมายถึง, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13) คือ, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13) ความหมาย, การขอใบอนุญาตให้นำสัตว์ป่าเคลื่อนที่เพื่อการค้า (สป13) คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu