ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง?, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง? หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง? คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง? ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง?

nbsp กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง

คำตอบ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ ศ 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมดดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับท่ 4 พ ศ 2543 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรุ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์กับการส่งเสริม กลุ่มเกษตรกรและประชาชทั่วไป ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งโดยการพพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเชื่อมโยงธุรกิจ สหกรณ์ระดับสากลเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งท่างด้านเศรษฐกิจและสังคม ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีภารกิจเกี่ยวกับอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu