ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร?, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร? หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร? คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร? ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร?

nbsp กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร

คำตอบ

วิสัยทัศน์ กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผุ้นำในการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองและเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกได้ พันธกิจกรมส่งเสริมสหกรณ์ พันธกิจที่1 ส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองระบบสหกรณ์ พันธกิจที่2 ส่งเสริม เผยแพร่ และให้ความรุ้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวีการสหกรณ์ให้แกประชาชนทั่วไป พันธกิจที่3 ศึกษาวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับด้านการบริหารการจัดการองค์กรุรกิจการตลาด และการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสหกรณ์และ หรือกลุ่มเกษตรกร กับภาคเอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ พันธกิจที่4 ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารและดำเนินธุรกิจให้กับสหกรณืและกลุ่มเกษตรกร พันธกิจที่5 เสนอแนะนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์ พันธกิจที่6 ส่งเสริม และพัฒนาสินค้าสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้ได้คุณภาพ พันธกิจที่7 ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยกาสรจัดเพื่อการครองชีพยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 เพิ่มความเข้มแข็งขององค์กร 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 3 เพิ่มคุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร หมายถึง, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร คือ, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร ความหมาย, กรมส่งเสริมสหกรณ์มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์อย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu