ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง??, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง?? หมายถึง, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง?? คือ, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง?? ความหมาย, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง??

nbsp หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง

คำตอบ

มีหน้าที่รับผิดชอบ 1 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาสินค้าสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด และพัฒนารูปแบบการบรรจภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 2 ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนุรกิจและส่งเสริมการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเผยแพร่สินค้าสหกรณ์ 3 ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการของสินค้าสหกรณ์และสร้างเครือข่ายการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ สหกรณ์กับเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4 ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อสร้างระบบเตือนภัยล่วงหน้าสินค้าสหกรณ์ 5 ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูปการบำรุงรักษษของธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 6 ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย - การแบ่งงาน แบ่งออกเป็น 1 ฝ่าย 6 กลุ่ม คือ 1 ฝ่ายบริหารทั่วไป 2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการ 3 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบำรุง 3 1 กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต 3 2 กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยีการบำรุงรักษา 4 กลุ่มส่งเสริมพัฒนาธุรกิจด้านพืชและผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง?, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง? หมายถึง, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง? คือ, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง? ความหมาย, หลักเกณฑ์การจัดมาตรการสหกรณ์มีอะไรบ้าง? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu