ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ?, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ? หมายถึง, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ? คือ, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ? ความหมาย, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ?

การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ

คำตอบ

  ตามระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอรับอาชญาบัตรทำการประมงนอกน่านน้ำไทย พ ศ 2532 คุณสมบัติของผู้ยื่น1 ต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย2 ต้องเป็นเจ้าของเรือประมง และเรือประมงดังกล่าวต้องจดทะเบียนในประเทศไทย- ผู้ยื่นคำขอต้องแนบหลักฐานดังนี้1 อาชญาบัตรฉบับหลังสุดสำหรับเครื่องมือนั้น ถ้ามี 2 สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3 สำเนาทะเบียนเรือไทย4 หนังสือรับรองของสมาคมการประมงนอกน่านน้ำหรือสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย5 กรณีไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 6 กรณีนิติบุคคลต้องแนบใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและต้องมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการประมง7 หนังสือสัญญาหรือข้อตกลงให้ทำการประมงร่วมกับประเทศอื่นๆ8 กรณีเจ้าของเรือเข้าร่วมทำการประมงกับบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ซึ่งได้รับสัมปทานทำการประมงร่วมกับประเทศนั้นๆ จะต้องมีหนังสือรับรองจากบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ได้รับสัมปทานเป็นหนังสือด้วย9 ถ้าผู้ยื่นคำขอประสงค์จะให้บุคคลใดในครอบครัวหรือลูกจ้างมีสิทธิใช้เครื่องมือนั้นด้วยก็ให้ระบุไว้ในคำ ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ หมายถึง, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ คือ, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ ความหมาย, การขออาชญาบัตรการทำประมงนอกน่านน้ำ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu