ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48?, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48? หมายถึง, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48? คือ, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48? ความหมาย, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547 48 สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร จะได้รับอีกหรือไม่

คำตอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะเสนอโครงการไปยังคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติในหลักการโครงการเป็นประจำทุกปี โดยใช้เงินยืมปลอดดอกเบี้ยจากกองทุนรวม เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามวงเงินที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เพื่อนำมาจัดสรรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรดำเนินการ - เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความรวดเร็วในการจัดสรรเงินให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร สำนักพัฒนาระบบการบริหารการจัดการสหกรณ์จึงให้จังหวัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการปุ๋ยตามโครงการฯ ปี 2547/2548 (หนังสือกรมฯ ที่ กษ 1110/1197 ลงวันที่ 29 มกราคม 2547)

เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48 หมายถึง, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48 คือ, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48 ความหมาย, เงินกู้ตามโครงการสนันสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจัดทำปุ๋ยปีเพาะปลูก 2547/48 คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu