ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ?, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ? หมายถึง, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ? คือ, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ? ความหมาย, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ?

การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

คำตอบ

การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ   ระบบมาตรฐานในการจัดเก็บเอกสาร   การจัดเก็บเอกสารไว้ในแฟ้มเราอาจจัดเก็บโดยระบบการจําแนกเอกสารระบบใดระบบหนึ่งดังนี้   1 จําแนกตามหัวข้อเรื่องคือกรณีที่เราจําแนกเอกสารออกเป็นหัวข้อใหญ่ๆตามหน้าที่   ความรับผิดชอบของหน่วยงานนั้นๆ หรือจําแนกตามบริการที่ให้แก่ผู้อื่น เอกสารโดยทั่วไปจะมีหัวข้อใหญ 63242 ๆ 10 หมวดดังนี้คือ   1 การเงิน งบประมาณ   2 คําสั่งระเบียบคู่มือมติครม   3 โต้ตอบ   4 บริหารทั่วไป   5 บริหารบุคคล   6 เบ็ดเตล็ด   7 ประชุม   8 ฝึกอบรมบรรยายทุนและการดูงาน   9 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   10 สถิติและรายงาน   ขั้นตอนการจัดเก็บเอกสาร   1 สํารวจเอกสาร โดยนําเอกสารปีปัจจุบันมาตรวจสอบดูว่ามีเรื่องอะไรบ้างทยอยออกมาทีละแฟ้ม ไม่ต้องเอาออกมาเยอะจะได้ไม่สับสน   2 ให้รหัสหมวดใหญ่บนหน้าแรกของเอกสารที่มุมขวามือด้านบนด้วยดินสอไว้ก่อน เพื่อจะได้คัดแยกเอกสารได้ง่ายขึ้น   3 นําเอกสารที่ให้รหัสแล้วมาคัดแยกออกตามรหัสหมวดใหญ่แต่ละหมวดนํามาให้รหัสหมวดย่อย หรือรหัสชื่อแฟ้มเอกสารบนหน้าแรกของเอกสารที่มุมขวามือด้านบนถัดลงมาจากรหัสหมวดใหญ่ด้วยดินสอ   4 ประทับตรากําหนดอายุการเก็บบนหน้าแรกของเอกสารที่มุมด้านขวามือด้านล่างสุดของเอกสาร   5 นําเอกสารแต่ละหมวดใหญ่มาเรียงลําดับเดือนที่เกิดก 63242 อนลงไปหาเดือนที่เกิดทีหลังสุดพร้อมกันก็เรียงลําดับวันที่ของเอกสารด้วยจากเลขน้อยไปหาเลขมาก   6 ลงทะเบียนหนังสือเก็บ โดยนําเอกสารแต่ละหมวดใหญ่และแต่ละเดือนมาลงทะเบียน   7 นําเอกสารแต่ละหมวดใหญ่มาคัดแยกตามรหัสหมวดย 63242 อยที่ให้ไว 63243   8 นําเอกสารแต่ละหมวดย่อยที่ได้มาเรียงลําดับเดือนที่ก 63242 อนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดทีหลังสุดพร้อมกับเรียงลําดับวันที่ของเอกสารจากเลขน้อยขึ้นมาให้เลขมาก   9 จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มตามรหัสหมวดย่อยหรือรหัสชื่อแฟ้ม ในกรณีที่แฟ้มนั้นมีเอกสารอยู 63242 บ้างแล้วจะนําเอกสารใหม่เก็บเพิ่มเติมก็จะต้องนําเอกสารทั้งหมดทั้งเอกสารใหม่   และเอกสารเก่าที่มีอยู่แล้วในแฟ้มนั้นมาเรียงลําดับเดือนของเอกสารที่เกิดก่อนขึ้นมาหาเดือนที่เกิดทีหลังสุด พร้อมกับเลขลําดับวันที่ของเอกสารจากเลขน้อยขึ้นมาหาเลขมาก   10 จัดทําบัตรคุมรายละเอียดเอกสารภายในแฟ้ม โดยจะทําเมื่อแฟ้มนั้นเอกสารเต็มแฟ้มแล้ว   11 จัดเก็บแฟ้มเอกสารเข้าใส่ตู 63243   12 จัดทําบัตรคุมต่างๆ   - บัตรนําหน้าตู 63243   - บัตรนํา บัตรนํารอง   - บัตรยืม แฟ้มยืม   13 จัดทําบัญชีคุมแฟ้มเอกสาร จัดเก็บที่ไหน

การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ หมายถึง, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ คือ, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ ความหมาย, การเก็บจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu