ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง?, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง? หมายถึง, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง? คือ, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง? ความหมาย, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง?

nbsp ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง

คำตอบ

ประโยชน์ของการตรวยสอบภายในเพื่อการส่งเสริมการปฏิบัติงานในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร โดยการเสนอรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพิ่มมูลค่าขององค์กร เพื่อให้องค์กรได้รับผลตอบแทนระยะยาวสูงสุด และได้รับการพัฒนาให้มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน การตรวจสอบภายในมีส่วนผลักดันความสำเร็จดังกล่าวได้เนื่องจากการตรวจสอบภายในเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับ 1 ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการกำกับดูแลที่ดี Good Corparate Governance และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน Transparency ซึ่งเป็นข้อเรียกร้องและความต้องการจากสังคมภายในประเทศ 2 ส่งเสริมให้มีเกิดการบันทึกบัญชีและรายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ Accountability and Responsibility 3 ส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน Efficiency and Effectiveeness of Performance เพราะการตรวจสอบเป็นการประเมิน วิเคราะห์ เปรียบเทียบข้อมูลทางด้านในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับระบบงาน ระบบบัญชี รวมทั้งระบบสารสนเทศของทั้งองค์กรฯ quot quot 4 เป็นมาตรการถ่วงดุลแห่งอำนาจ Cheek and Balance ส่งเสริมให้การจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์กรเป็นปอย่างเหมาะสมตามลำดับความสำคัญ เพื่อให้ได้ผลงานที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 5 ให้สัญญาเตือนภัยล่วงหน้าของการประพฤติไม่ชอบหรือการทุจริตในองค์กร จึงลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง หมายถึง, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง คือ, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง ความหมาย, ความสำคัญและประโยชน์ของการตรวจสอบภายในมีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu