ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? หมายถึง, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? คือ, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? ความหมาย, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง

คำตอบ

เขียนเชิงวิชาการ   การเขียนรายงานเชิงวิชาการ หมายถึง การนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบ สำรวจ รวบรวม หรือวิเคราะห์อย่างระเอียดถี่ถ้วนมีเห็ตผลและหลักฐานที่มาอย่างมีระบบแบบแผนแน่นอน อาจทำเป็นรายบุคคลหรือเป็นคณะก็ได้   วิธีจดบันทึก   1 จดบันทึกจากการฟัง   2 จดบันทึกจากการอ่าน   3 จกบันทึกจากประสบการณ์ตรง   หลักสำคัญของการจดบันทึก   1 เก็บข้อมูลให้ถูกต้องตรงความจริง   2 ระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน รวมทั้งบอก วัน เดือน ปี ที่ได้บันทึกไว้ด้วย   3 จดบันทึกอย่างมีระบบให้เป็นระเบียบเดียวกัน   วิธีจดบันทึกจากการฟัง   วิธีจดบันทึกจากการฟังต้องรู้จักเลือกจดประเด็นสำคัญให้ใช้อักษรย่อหรือเครื่องหมายที่ใช่กันทั่งไปเพื่อให้การจดบันทึกไว้ได้อย่างรวดเร็ว   วิธีจดบันทึกจากการอ่าน   วิธีจดบันทึกจากการอ่านมีสิ่งสำคัญที่ต้องเข้าใจและปฏิบัติ 3 เรื่องคือ   1 วิธีบันทึกแหล่งที่มา   การบอกแหล่งที่มาควรบันทึกให้เป็นระบบเพื่อสะดวกในการนำไปใช้รายงานต่อไป และเป็นมรรยาทสำคัญยิ่งของนักวิชาการที่แสดงความเคารพต่อเจ้าของเดิม วิธีบันทึกข้อความ     2 วิธีจดบันทึกที่สำคัญ ๆ มีดังนี้ 1 จับสาระสำคัญของข้อความที่อ่านและจดบันทึกโดยใช่ถ้อยคำชองเราเองโดยไม่ต้องต่อเติม 2 ใช้ถ้อยคำบางคำที่สำคัญจากต้อนฉบับ ประสมกับถ้อยคำของเราเองโดยไม่มีการต่อเติ 3 จดข้อความตอนใดตอนหนึ่งจากหนังสือที่อ่านเพื่อใช้ในการอ้างอิงโดยจดให้ตรงต้นฉบ 4 ทำโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งใน 3 วิธีข้างต้น และแสดงความคิดเห็นหรือข้อสังเก็ตเพื่อเติมโดนระบุไว้ชัด       ว่าตอนนี้เป็นความคิดของเราเป็นความคิดเสริมและเขียนแยกไว้อีกต่างหากตอนหนึ่ง   3 รูปแบบในการบันทึก   ควรจดเพียงด้วนเดียวบนแผ่นกระดาษที่มีขนาดเดียวกัน ควรวางรูปแบบในการจดบันทึกตามลำดับดังนี้ หัวข้อใหญ่ หัวข้อย่อย แหล่งที่มาของเอกสาร เลขที่หน้าของข้อความนั้นปรากฏ เนื้อความ     วิธีจดบันทึกจากประสบการณ์ตรง   1 ระบุเรื่องที่บันทึก   2 บอกวัน เวลา สถานที่ ให้ถูกต้อง   3 ระบุชื่อผู้เกี่ยวข้อง   4 บอกสภาพของสิ่งที่บันทึกให้ชัดเจน   5 เรียบเรียงตามลำดับเหตุการณ์   6 ถ้ามีข้อสังเกตหรือความคิดเห็นประการใด ควรเรียบเรียงไว้ตอนท้ายทั้งนี้ควรเขียนให้รวบรัดให้รายระเอียดเท่าที่จำเป็น       ขั้นตอนการเขียนรายงานเชิงวิชาการ   ขั้นที่1 เลือกหัวข้อเรื่อง ควรเลือกเรื่องที่ตนสนใจมากที่สุด สะดวกในการค้นคว้า และสามารถทำให้เสร็จในเวลาจำกัด   ขั้นที่ 2 กำหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตเรื่อง   ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและรวบรวมความรู้ อาจทำได้โดยการอ่านจากเอกสาร การไปสังเกตด้วยตนเอง   ขั้นที่ 4 วางโครงเรื่อง โครงเรื่องจะช่วยป้องกันไม่ให้เขียนออกนอกเรื่อง     การวางโครงเรื่องควรทำเป็น 2 ตอนดังนี้   1 ร่างโครงเรื่อง เขียนหัวข้อต่างๆลงไปตามที่ตนต้องการทั้งนี้ยังไม่ต้องเรียงลำดับ   2 กำหนดโครงเรื่อง เมื่อเขียนหัวข้อทั้งหมดแล้วจัดเรียงเรื่องตามลำดับและแก้ไขภาษา

การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง หมายถึง, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง คือ, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ความหมาย, การเขียนเชิงวิชาการมีกี่ประเภท อะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu