ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร??, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร?? หมายถึง, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร?? คือ, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร?? ความหมาย, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร??

รถไฟฟ้ามหานครในเรื่องของการจัดระบบความปลอดภัยต่างๆ ที่ผู้รับสัมปทานจะต้องจัดหาและดูแลมีอะไรบ้าง

คำตอบ

        ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่จะต้องจัดเตรียมเรื่องความปลอดภัยตามมาตรา 54 พ ร บ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ ศ 2543 โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย ในการใช้และรักษาทรัพย์สินของ รฟม และกฎกระทรวงเกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบรถไฟฟ้า คนโดยสาร และบุคคลอื่นที่อยู่ในเขตระบบรถไฟฟ้า และต้องจัดให้มีการประกันภัยสำหรับความเสียหาย ซึ่งการจัดให้มีการประกันภัยนี้จะต้องมีผู้รับประกันตั้งแต่สองรายขึ้นไป         นอกจากนี้ผู้รับสัมปทานจะต้องรับผิดชอบสำหรับการจัดให้มีบุคลากรรักษาความปลอดภัยทั้งหมดตามที่เห็นสมควรสำหรับการดำเนินการระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งจะรับผิดชอบจัดหาสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณสถานีรถไฟฟ้าหรือสถานที่อื่นตามที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน         สำหรับแผนความปลอดภัยในการเดินรถ ซึ่งผู้รับสัมปทานจะต้องดำเนินการมีดังนี้ 1 จัดทำข้อกำหนดของการเดินรถ การให้บริการ และแผนความปลอดภัย เช่น แผนป้องกันอัคคีภัย หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ 2 จัดตั้งบุคลากรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในกรณีของการเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและการจัดทำรายงาน 3 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อจัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 4 จัดตั้งบุคลากรเพื่อรับผิดชอบ การตรวจสอบการดำเนินการตามแผนความปลอดภัย 5 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ จะดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก่อนการเปิดเดินรถอย่างน้อย 6 เดือน 6 การทบทวนแผนความปลอดภัยที่กำหนดขึ้นนั้นจะกระทำทุกๆ 24 เดือนเป็นอย่างน้อย ข้อมูลจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร?, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร? หมายถึง, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร? คือ, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร? ความหมาย, ผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครต้องจัดระบบความปลอดภัยและมีการดูแลอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu