ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร?, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร? หมายถึง, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร? คือ, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร? ความหมาย, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร?

การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร

คำตอบ

  การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเลือกสถานที่เลี้ยงเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่ก่อให้เกิดความสำเร็จหรือล้มเหลวในการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เพราะพื้นที่บางแห่งไม่สามารถใช้เลี้ยงสัตว์น้ำได้เลย หรือบางแห่งอาจใช้เลี้ยงสัตวน้ำได้แต่จะต้องมีการปรับปรุง ขณะที่บางแห่งอาจจะไม่ต้องปรับปรุงเลย สำหรับการเลือกพื้นที่สำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้น มีปัจจัยที่ต้องคำนึงคือ 1 คุณภาพดิน ควรเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนสามารถเก็บกักน้ำได้ดี และคันดินไม่พังทลายง่าย ดินไม่ควรเปรี้ยวเพราะทำให้สภาพน้ำเป็นกรด ซึ่งไม่เหมาะในการเลี้ยงกุ้งและอาจส่งผลทำให้กุ้งตายได้ 2 คุณภาพน้ำ บ่อเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้แหล่งน้ำที่มีคุณภาพดี สะอาด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง 6 5-8 0 ไม่ได้รับผลกระทบมลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งชุมชนและแหล่งเกษตรกรรม น้ำควรมีปริมาณมากเพียงพอตลอดทั้งปี ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำส่งเข้าบ่อโดยมีต้องสูบน้ำ เช่น น้ำจากแม่น้ำลำคลอง คลองชลประทาน ยิ่งเป็นการดีเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย กรณีไม่แน่ใจว่าคุณสมบัติของน้ำเหมาะสมหรือไม่ ควรนำไปวิเคราะห์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ฯ หรือสถานีประมงฯ ที่อยู่ใกล้เคียง 3 แหล่งพันธุ์กุ้ง พื้นที่เลี้ยงควรอยู่ในบริเวณที่ไม่ห่างจากพันธุ์กุ้งเพื่อความสะดวกในการลำเลียงขนส่งและการจัดหาพันธุ์ ซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพลูกกุ้งก้ามกรามที่เลี้ยง เนื่องจากลูกกุ้งก้ามกรามที่ผ่านการขนส่งเป็นเวลานานมักจะอ่อนแอและมีอัตราการรอดต่ำ 4 สาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างจำเป็นมากต่อการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามให้ได้ผลดี เช่น ถนน ไฟฟ้า เพื่อความสะดวกในการขนส่งอาหาร ผลผลิต การเตรียมอาหาร หรือการเพิ่มออกซิเจนในบ่อ 5 ตลาด แหล่งเลี้ยงกุ้งควรอยู่ใกล้ตลาดเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ข้อมูลจาก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร หมายถึง, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร คือ, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร ความหมาย, การเลือกสถานที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามควรเลือกอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu