ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การออกแบบสี่งพิมพ์?, การออกแบบสี่งพิมพ์? หมายถึง, การออกแบบสี่งพิมพ์? คือ, การออกแบบสี่งพิมพ์? ความหมาย, การออกแบบสี่งพิมพ์? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การออกแบบสี่งพิมพ์?

อยากทราบความหมายของสื่อสิงพิมพ์และหลักการออกแบบสื่อสิง่พิมพ์โดยละเอียด

คำตอบ

ความหมายของสื่อสิงพิมพ์ การพิมพ์   เป็นการสำเนาหรือจำลองต้นฉบับลงบนวัตถุที่มีพื้นผิวเรียบหรือค่อยข้างขรุขระเพียงเล็กน้อย   อาจจะแบนรายหรือโค้งนูน ให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุดโดยคำนึงถึงปริมาณในการผลิตจำนวนมาก   สิ่งที่นำมาสำเนาอาจเป็นตัวหนังสือ รูปภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ วัตถุที่นำมารองรับอาจเป็นวัตถุผิวเรียบ   เช่นกระดาษแผ่นไม้กระดานหรืออาจมีประเภทผิวโค้ง   นูนหรือขรุขระก็ได้     ลักษณะที่พอจะสรุปได้ว่าเป็นลักษณะของการพิมพ์ คือ   1   ต้องเป็นการจำลองหรือสำเนาจากต้นฉบับลงบนวัตถ 2   ต้องมีการทำจำนวนมาก 3   ชิ้นงานที่ได้จะต้องมีคุณภาพเหมือนต้นฉบับหรือใกล้เคียงกับต้นฉบับมากที่สุด 4   ต้องใช้เครื่องมือหรือกลไกลต่าง ๆ ช่วย   ไม่ใช่เป็นผลงานจากการทำด้วยมือเปล่าโดยไม่มีอุปกรณ์ใดว่าถือว่า     เป็นการวาดหรือ เขียนตามปกติ                         การพิมพ์จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการนำมาใช้ผลิตสำเนาเอกสารทางวิชาการซึ่งต้องการปริมาณมาก     เช่น   หนังสือ   ตำราต่าง ๆ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน   หรือเพื่อใช้เป็นคู่มือ   เป็นตำราในการค้นคว้าอ้างอิง   ทั้งยังช่วยในการเผยแพร่ ความคิดทางด้าน วิทยาการต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าอีกด้วย   ในการให้การศึกษาจำเป็นต้องมีเอกสารประกอบการเรียนการสอน เพื่อขยายความรู้และทฤษฎีต่าง ๆ ให้กว้างขวางขึ้น                         ชาวจีนเป็นประเทศแรกที่คิดค้นวิธีการพิมพ์ขึ้นก่อน   โดยค้นพบวิธีการทำกระดาษ   การทำหมึก   และตัวพิมพ์ขึ้นโดย ใช้ดินเหนียว ต่อมาชาวเกาหลีได้คิดค้นดัดแปลงตัวพิมพ์ทำด้วย   โลหะหล่อซึ่งได้ผลในการพิมพ์ดีขึ้นและทนทาน   สามารถนำมา ใช้ได้หลายครั้งเป็น เวลานาน   หลังจากนั้นประเทศต่าง ๆ ในยุโรป   เยอรมัน   อังกฤษ และอเมริกา   ได้พัฒนาการพิมพ์ให้มี ประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นจน ปัจจุบันสามารถพิมพ์ภาพสีได้เหมือนกันธรรมชาติมากที่สุด   การพิมพ์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อราว รัชกาลที่ 4 โดย   บุคคลที่นำระบบ การพิมพ์มาเผยแพร่ได้แก่   หมด   บลัดเลย์   ซึ่งเป็นผู้เริ่มงานพิมพ์เป็นคนแรก   คุณค่าของสิ่งพิมพ์   1   ใช้ประกอบคำบรรยายในการสอน 2   ช่วยเป็นแนวทางในการกำหนดเนื้อหาในรูปแบบเดียว 3   ช่วยให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าได้ตลอดเวลาที่ต้องการและใช้เป็นหลักฐานทางวิชาการ 4   เป็นสื่อพื้นฐานทางด้านการเรียนการสอน 5   ใช้เป็นสื่อเพื่อการเผยแพร่โฆษณาประชาสัมพันธ์     ชนิดของสื่อสิ่งพิมพ์   1   หนังสือเรียน   แบบเรียน   ตำรา   เอกสารการสอน 2   หนังสือพิมพ์ 3   วารสาร   นิตยสาร 4   แผ่นปลิวโฆษณา 5   หนังสือการ์ตูน 6   หนังสือนวนิยาย   ประเภทของการพิมพ์   ในปัจจุบันมีวิธีการพิมพ์อยู่หลายวิธีด้วยกัน   แต่เป็นที่นิยมกันมากได้แก่ 1   การพิมพ์โดยแม่พิมพ์ร่องลึก Intaglio Printing 2   การพิมพ์โดยแม่พิมพ์พื้นแบน Planographic printing 3   การพิมพ์โดยแม่พิมพ์นูน   Relief Printing 4   การพิมพ์โดยแม่พิมพ์ลายฉลุ   Screen-Process Printing 5   การพิมพ์ด้วยแสงโดยวิธีการถ่ายเอกสาร   Photographic Printing 6   ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการพิมพ์

การออกแบบสี่งพิมพ์, การออกแบบสี่งพิมพ์ หมายถึง, การออกแบบสี่งพิมพ์ คือ, การออกแบบสี่งพิมพ์ ความหมาย, การออกแบบสี่งพิมพ์ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu