ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? หมายถึง, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? คือ, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? ความหมาย, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง?

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

คำตอบ

ผู้ที่มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มี 4 ประเภท ดังนี้คือ 1 กรณจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องจัดให้แก่เกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1 1 ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก 1 2 ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกร บรรดาซึ่งไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง มี 3 ประเภท คือ 1 2 1 บุคคลผู้ยากจน 1 2 2 ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม 1 2 3 ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร 1 3 สถาบันเกษตรกร 2 กรณีการจัดที่ดินเพื่อกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีความสามารถตามกฎหมายและประกอบกิจการตามที่กำหนดในประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 กรณีการจัดที่ดินกิจการสาธารณูปโภค ได้แก่ ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐและเอกชน ที่ดำเนินการโดยไม่หวังผลกำไร 4 กรณีการจัดที่ดินเพื่อการนำทรัพยากรธรรมชาติในเขตปฏิรูปที่ดิน มาใช้ประโยชน์ตามกฎหมายอื่น ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง หมายถึง, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง คือ, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง ความหมาย, ผู้มีสิทธิได้รับการจัดที่ดิน มีกี่ประเภท อะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu