ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง?, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง? หมายถึง, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง? คือ, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง? ความหมาย, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง?

ส ป ก มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง

คำตอบ

ส ป ก มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดิน 2 ช่วง คือ 1 ช่วงก่อนได้รับกรรมสิทธิในที่ดิน ในช่วงนี้ เกษตรกรหรือผู้ประกอบกิจการเกี่ยวเนื่อง หรือผู้ได้รับอนุญาตในการประกอบการ ยังอยู่ในขั้นสิทธิการเข้าทำประโยชน์สิทธิตามสัญญาเช่าและสิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้ได้รับสิทธิยังไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงสิทธิ การโอนการตกทอดทางมรดกสิทธิและบทลงโทษ 2 ช่วงหลังจากได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เกษตรกรที่ได้ชำระค่าเช่าซื้อหรือค่าชดเชยครบถ้วนแล้ว จะได้รับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเป็นของตนเอง สามารถจัดการทำประโยชน์ในที่ดินได้ตามประสงค์ แต่จะต้องตกอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายปฏิรูปที่ดินมาตรา 39 กล่าวคือ เกษตรกรจะทำการแบ่งแยกหรือโอนสิทธิไปยังผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการตกทอดทางมรดกแก่ทายาทโดยธรรม หรือโอนไปยังสถาบันเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรม ก็อาจขายที่ดินให้กับ ส ป ก เพื่อจะได้นำไปจัดให้กับเกษตรกรรายใหม่ที่มีความต้องการที่ดินประกอบเกษตรกรรมต่อไป อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง หมายถึง, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง คือ, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง ความหมาย, ส.ป.ก.มีวิธีการควบคุมสิทธิในที่ดินอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu