ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร?, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร? หมายถึง, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร? คือ, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร? ความหมาย, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร?

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ มกอช มีหน้าที่อะไร

คำตอบ

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ ศ 2545 ได้กำหนดให้ มกอช มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 1 กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูป และสินค้าอาหาร 2 กำกับ ดูแล และเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยด้านอาหาร 3 ออกใบอนุญาต และรับรองผู้รับรองมาตรฐาน และผู้ประกอบการเกี่ยวกับมาตรฐานและฉลากคุณภาพสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอาหาร 4 ประสานงานและร่วมเจรจาแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค มาตรการที่มิใช่ภาษี และการกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ 5 เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร สนิค้าเกษตรแปรรูปและอาหาร 6 ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคุณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 7 ปฏิบิติการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรับมนตรีมอบหมาย อ้างอิงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร หมายถึง, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร คือ, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร ความหมาย, สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)มีหน้าที่อะไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu