ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก?, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก? หมายถึง, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก? คือ, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก? ความหมาย, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 1
คำถาม

การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก?

ถ้าโอนที่ดิน สิ่งปลูกสร้างที่เป็นมรดก ระหว่างโอนไว้ให้กับผู้จัดการมรดกกับทายาท เวลาจะขายต่อ แบบไหนจะมีค่าใช้จ่ายในการโอนมากกว่ากันคะ คือผู้จัดการมรดกหรือทายาท โอนขายให้บุคคลภายนอกมีค่าใช้จ่ายมากหรือน้อยกว่ากัน แล้วถ้าจะโอนให้ทายาทเพียงคนเดียวต้องมีเอกสารใดเพิ่มเติมจากทายาททั้งหมดด้วย

คำตอบ

การโอนที่ดินมรดก 1 กรณีลงชื่อผู้จัดการมรดก แล้วผู้จัดการมรดกขาย เสียค่าใช้จ่ายดังนี้ - การจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท - ผู้จัดการมรดกจดทะเบียนขาย จะเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายร้อยละ 2 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กำหนด เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ และเสียอากรแสตมป์ใบรับร้อยละ 0 5 โดยคำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า คิดจากราคาสูง การขายที่ดินที่ได้มาทางมรดกไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 2 กรณีผู้จัดการมรดกโอนมรดกให้ทายาท แล้วทายาทขาย - การจดทะเบียนลงชื่อผู้จัดการมรดก จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมแปลงละ 50 บาท - ผู้จัดการมรดกโอนมรดกให้แก่ทายาท เสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 2 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เว้นแต่เป็นการโอนมรดกระหว่างผู้บุพการีกับผู้สืบสันดาน หรือระหว่างคู่สมรส เสียร้อยละ 0 5 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ ไม่เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และอากรแสตมป์ แต่หากเป็นการโอนแก่ทายาทตามพินัยกรรมที่ไม่ใช่ทายาทโดยธรรมจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ หากอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ต้องเสีย เช่น โอนมรดกที่ดินเปล่า และเจ้ามรดกได้ที่ดินมายังไม่ถึง 5 ปี - ทายาทที่รับมรดกมาขายต่อ จะเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนขายร้อยละ 2 จากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ เสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คำนวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯและเสียอากรแสตมป์ใบรับร้อยละ 0 5 โดยคำนวรจากราคาประเมินทุนทรัพย์ฯหรือจำนวนทุนทรัพย์ที่ผู้ขอแสดง แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า คิดจากราคาสูง การขายที่ดินที่ได้มาทางมรดกไม่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ         สำหรับกรณีผู้จัดการมรดกโอนให้ทายาทเพียงคนเดียว นอกจากหลักฐานการเป็นผู้จัดการมรดก หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน หลักฐานการตายของเจ้ามรดกแล้ว ก็ต้องนำหลักฐานการเป็ทายาทของผู้ที่จะรับมรดกไปแสดง เช่น บัตรประจำตัว ทะเบียนบ้าน หลักฐานการสมรส เป็นต้น ส่วนหลักฐานของทายาทอื่นที่ไม่ได้รับโอนมรดกไม่ต้องนำปแสดง ข้อมูลจาก กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย

การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก หมายถึง, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก คือ, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก ความหมาย, การโอนอสังหาริมทรัพย์ ที่เป็นมรดก คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu