ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน??, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน?? หมายถึง, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน?? คือ, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน?? ความหมาย, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน??

มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน

คำตอบ

        ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับความคุ้มครองและอยู่ภายใต้โครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาให้เป็นทุน ได้แก่ 1     สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร   แบ่งออกเป็นการประดิษฐ์   ได้แก่   กลไก โครงสร้าง สูตรหรือส่วนผสม และกรรมวิธีการผลิตการออกแบบผลิตภัณฑ์     รูปร่าง สีสัน หรือลวดลายของสินค้า 2     เครื่องหมายการค้า ได้แก่ ตราหรือโลโก้ที่ใช้แสดงว่าสินค้าหรือบริการของตนแตกต่างจากสินค้าของบุคคลอื่น 3     การออกแบบผังภูมิวงจรรวม ได้แก่ แผนผังหรือภาพที่ทำขึ้นเพื่อให้เห็นถึงวิธีการจัดอันเป็นต้นแบบในการสร้างวงจรไฟฟ้า 4     ความลับทางการค้า ได้แก่ สูตรการผลิตสินค้าหรือข้อมูลทางการค้า   เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าที่เจ้าของความลับได้มีมาตรการในการรักษาความลับอย่างเหมาะสม 5     ลิขสิทธิ์ หมายถึง สิทธิแต่เพียงผุ้เดียวในงานสร้างสรรค์ทางศิลปะดนตรี ภาพยนตร์งานเขียน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตลอดจนสิทธิอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานข้างต้น 6     สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หมายถึง ชื่อที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ใช้กับสินค้าที่ผลิตในท้องที่ดังกล่าว และมีชื่อเสียงสืบเนื่องจากคุณสมบัติพิเศษของสินค้านั้น                                                               7     ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย หมายถึง องค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย ข้อมูลจาก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน?, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน? หมายถึง, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน? คือ, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน? ความหมาย, มีทรัพย์สินทางปัญญาอะไรอยู่ภายใต้การคุ้มครองโครงการแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นทุน? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu