ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร??, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร?? หมายถึง, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร?? คือ, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร?? ความหมาย, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร?? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร??

ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร

คำตอบ

        ปัญหาพิษจากสารปรอทที่จะมีผลต่อสุขภาพของคนนั้น ขึ้นอยู่กับมันเข้าสู่ร่างกายเราโดยวิธีใด หายใจ การบริโภค การสัมผัส และการฉีดเข้าสู่ร่างกาย ในปริมาณเท่าใด เป็นระยะเวลานานเท่าใด และการตอบสนองของร่างกายบุคคลคนนั้นต่อสารปรอท ขึ้นอยู่กับอายุ และสุขภาพของผู้ที่ได้รับสารปรอท นั้น โดยธรรมชาติแล้ว ความเข้มข้นของปริมาณสารปรอทในอากาศนั้นมักจะต่ำ และไม่มีผลโดยตรงต่อร่างกายของคน แต่ถ้ามันเข้าไปปนเปื้อนอยู่ในน้ำ หรือผ่านเข้าสู่กระบวนการทางด้านชีววิทยาแล้ว มันจะกลายเป็นสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในปลาและสัตว์ต่างๆ ที่กินปลา ดังนั้น คนจึงมีสิทธิที่จะรับสารปรอทได้จากการกินปลา สารพิษที่มีอันตรายที่สุดดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ methylmercury การเกิดอันตรายจากสารปรอทจึงน่าที่จะเกิดจากการกินมากกว่า เพราะสารปรอทนั้นได้เข้ามาอยู่ในวงจรของห่วงโซ่อาหารของคนแล้ว         รูปแบบทางเคมีของปรอทแบ่งออกเป็น ธาตุ โลหะ สารประกอบอนินทรีย์ และสารประกอบอินทรีย์ รูปแบบที่มีผลต่อสุขภาพของคน คือ Methymercury Elemental mercury ธาตุปรอท และสารประกอบปรอทที่เป็นอนินทรีย์ และอินทรีย์         ตามปกติ ถ้าร่างกายของเรารับสารปรอทเข้าไปในจำนวนไม่มาก ระบบการกำจัดสารพิษที่เรามีจะสามารถกำจัดมันได้ด้วยตัวเองโดยอัตโนมัติ         ดังนั้น ถ้าได้พยายามป้องกัน และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ตามที่ที่ทำงานของท่านได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว ปริมาณที่สะสมอยู่ในร่างกายคงจะไม่ผลต่อสุขภาพถึงขั้นรุนแรงแน่นอน         ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสารปรอท กรุณาค้นได้ใน www epa gov mercury ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลของ U S Environmental Protection Agency   ข้อมูลจาก กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร?, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร? หมายถึง, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร? คือ, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร? ความหมาย, ปัญหาสารปรอทจากการทำงานจะมีผลต่อสุขภาพของคนอย่างไร? คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu