ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้?, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้? หมายถึง, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้? คือ, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้? ความหมาย, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้?

กรณีใดบ้างที่ กทช กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้

คำตอบ

กรณีที่สามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้มี 3 กรณี   คือ 1   เปิดเผยต่อหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ   หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย   ศีลธรรมอันดีของประชาชน   และต้องปฏิบัติครบถ้วนตามกระบวนการที่กฎหมายนั้นบัญญัติ 2   เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย   หรือสุขภาพอนามัยของผู้ใช้บริการ 3   ส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้ กทช หรือสำนักงาน กทช ตามที่กฎหมายบัญญัติ   ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้ หมายถึง, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้ คือ, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้ ความหมาย, กรณีใดบ้างที่ กทช. กำหนดให้ผู้ให้บริการสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไปเปิดเผยได้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu