ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร?, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร? หมายถึง, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร? คือ, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร? ความหมาย, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร?

มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร nbsp

คำตอบ

                  เหตุใดจึงใช้คำ “ มลรัฐ ” ทั้งที่ประเทศอื่น ๆ   ในปัจจุบันต่างก็ใช้คำว่า “ รัฐ ” เกือบทั้งสิ้น คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมชื่อภูมิศาสตร์สากลได้พิจารณาตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าคำดังกล่าวเป็นคำที่ราชบัณฑิตยสถานใช้กันมานาน ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับเหตุผลความเป็นมาที่แน่ชัด จึงหารือไปยังคณะกรรมการชำระพจนานุกรม และคณะกรรมการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ ภูมิภาคอเมริกา แห่งราชบัณฑิตยสถาน และได้รับคำชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาว่า เห็นควรเลิกใช้คำ “ มลรัฐ ” แล้วเปลี่ยนมาใช้คำ “ รัฐ ” แทนเช่นเดียวกับประเทศ อื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบเดียวกันด้วยเหตุผลดังนี้                   ๑ คำว่า state มีความหมาย ๒ ประการ คือ ประการแรกหมายถึง รัฐชาติ nation state ซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบทั้ง ๔ ประการ คือ ดินแดน ประชากร รัฐบาล และอำนาจอธิปไตย อีกนัยหนึ่งหมายถึงประเทศ ในความหมายที่ใช้กันโดยทั่วไป ส่วนประการที่ ๒ หมายถึง รัฐที่ร่วมกันเป็นสหพันธรัฐ federation หรือสมาพันธรัฐ confederation ซึ่งมีอำนาจอธิปไตยแบ่งปันกันระหว่างรัฐที่เป็นสมาชิกกับรัฐบาลกลางตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญของประเทศนั้น ๆ ดังนั้น รัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาจึงมีสถานภาพคล้ายคลึงกับรัฐของประเทศที่มีระบอบการปกครองเป็นสหพันธรัฐหรือสมาพันธรัฐอื่น ๆ อีกหลายแห่งทั่วโลก เพียงแต่อำนาจอธิปไตยของรัฐอาจมีมากน้อยไม่เท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรัชญาในด้านการเมืองและการปกครองของแต่ละประเทศ                   ๒ การใช้คำ “ มลรัฐ ” กับรัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกานั้น ราชบัณฑิตยสถานกำหนดกันมานานแล้ว แต่ไม่มีหลักฐานและเหตุผลเพียงพอที่จะอธิบายให้เข้าใจว่า เหตุใดจึงใช้ “ มลรัฐ ” เฉพาะกับรัฐในสหรัฐอเมริกา ทั้งที่ประเทศอื่น ๆ ที่มีการปกครองระบอบสหพันธรัฐหรือสมาพันธรัฐในปัจจุบันล้วนใช้คำ “ รัฐ ” ทั้งสิ้น อีกทั้งคำ “ มลรัฐ ” ก็มิได้เก็บไว้ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ ศ ๒๕๔๒ ทำให้ไม่สามารถชี้แจงตอบคำถามของบุคคลและหน่วยงานภายนอกที่ไต่ถามเหตุผลในการใช้คำ “ มลรัฐ ” เฉพาะกับสหรัฐอเมริกาได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ราชบัณฑิตยสถานจึงเห็นควรยกเลิกการ “ มลรัฐ ” ในสหรัฐอเมริกา แล้วเปลี่ยนใช้คำ “ รัฐ ” แทน ผู้ตอบ สำรวย นักการเรียน     ข้อมูลสนับสนุนจาก ราชบัณฑิตยสถาน  

มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร หมายถึง, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร คือ, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร ความหมาย, มลรัฐ กับ รัฐ ใช้ต่างกันอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu