ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

โทรสาร?, โทรสาร? หมายถึง, โทรสาร? คือ, โทรสาร? ความหมาย, โทรสาร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 3
คำถาม

โทรสาร?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp ขอทราบข้อมูลเรื่องโทรสาร nbsp หรือที่เรียกกันสั้น nbsp ๆ nbsp ว่า FAX ด้วยครับ nbsp ว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร และเริ่มมีใช้ในเมืองไทยตั้งแต่เมื่อไร พลสิงห์ จิตการุณย์ พิจิตร

คำตอบ

                  เครื่องโทรสาร หรือ FACSIMILE เป็นอุปกรณ์การส่งแผนภาพแผนที่ ลายเส้น จากเครื่องต้นทางไปยังเครื่องปลายทาง โดยต่อเชื่อมเครื่องโทรสารเข้ากับเครื่องโทรศัพท์ที่ท่านมีอยู่   การส่งทำในลักษณะการถ่ายสำเนา   ทำให้สามารถส่งเอกสารถึงเครื่องรับปลายทางทุกแห่งที่มีการบริการโทรศัพท์ไปถึงทั่วประเทศ และต่างประเทศ   ข่าวสารจะถึงปลายทางอย่างถูกต้องใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างรวดเร็ว   ทำให้ได้รับความสะดวกและประหยัดอย่างยิ่ง                   ประวัติความเป็นมาของ   FAX   นั้น   ได้มีการพัฒนาสืบต่อกันจากการส่งโทรภาพ PHOTO TELEGRAPH ซึ่งได้มีการส่งภาพทางสายทางไกลระหว่างประเทศมาเป็นเวลา ๕๐ ปี ในสมัยก่อนที่ยังไม่มีการสื่อสารระบบดาวเทียมหรือเคเบิลใต้น้ำอย่างในปัจจุบันการสื่อสารระหว่างประเทศ เราต้องสื่อสารกันด้วยระบบวิทยุคลื่นสั้น HIGH FREQUENCY   เมื่อมีการส่งโทรภาพ เครื่องส่งโทรภาพ                   จะต้องต่อกันด้วยระบบวิทยุโทรคมนาคม บางครั้งเราจึงเรียกว่า วิทยุโทรภาพ RADIO PHOTO   ซึ่งก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักเพราะต้องเสียเวลามากประกอบกับปัญหาของระบบวิทยุซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเวลานั้น ๆ   ด้วย ทำให้ภาพที่รับได้ไม่ชัดเจนเพราะการรบกวนของคลื่นวิทยุ และเสียค่าใช้จ่ายสูงมาก   คงมีเฉพาะการส่งรูปภาพข่าวหนังสือพิมพ์เท่านั้น                   ประมาณ ๒๐ ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาการส่งโทรภาพให้ใช้ส่งแต่ภาพเอกสาร เพื่อทำให้เหมาะกับงานธุรกิจส่งเป็นลักษณะเอกสารโดยใช้เวลาในการส่งน้อยลงและประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ การใช้งานก็ง่ายขึ้น เรียกว่า |DOCUMENT FACSIMILE|                   ในประเทศอุตสาหกรรมมีความจำเป็นต้องส่งรูปภาพและลายเส้นจึงต้องใช้โทรสาร และได้มีการพัฒนาเครื่องโทรสารเรื่อย ๆ มา จนได้มีองค์การระหว่างประเทศ ชื่อ |CONSULATIVE COMMITTEE INTERNATIONAL TELEPHONE AND TELEGRAPH| C C I T T   ได้เข้ามากำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสารขึ้นมาเป็นกลุ่ม GROUP ต่าง ๆ เช่น พวก   I C INTERGRATED CIRCUIT   SENIOR OPTICAL เป็นต้น ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีทางเคมี   ซึ่งมีความสำคัญมากต่อการบันทึกสำเนาภาพภาครับของเครื่องโทรสารอันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของการใช้เครื่องโทรสารนั้นถูกลง โดยมีการนำเอาระบบ ความร้อนสัมผัส THERMAL SENSITIVE PAPER มาใช้บันทึกสำเนาภาพโทรสาร                   ตั้งแต่นั้นมาเครื่องโทรสารส่วนมากจะมีการบันทึกสำเนาภาพบนกระดาษด้วยระบบ THERMAL SENSITIVE PAPER แทบทั้งนั้น เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย เครื่องมีขนาดเล็กลงมาก ไม่ยุ่งยากซับซ้อนทางกลไก และเสียค่าบำรุงรักษาต่ำ                   ประเทศไทยได้เคยมีการนำเอาโทรสารมาทดลองใช้งานกันตั้งแต่ พ ศ ๒๕๑๖ หลังจากได้มีการกำหนดมาตรฐานของโทรสารโดยC C I T T   โดยได้กำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสาร GROUP 1 เมื่อปี พ ศ ๒๕๑๕ โดยกรมไปรษณีย์โทรเลขได้นำมาทดลองรับ-ส่ง                   หน่วยงานสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยก็เคยนำเอาโทรสาร GROUP 1 มาทดลองใช้เหมือนกัน และธุรกิจเอกชนก็เคยนำเอามาทดลองใช้เกี่ยวกับการส่งเอกสารทางธุรกิจด้วย ทว่าเครื่องโทรสาร GROUP 1 นั้น ใช้เวลาในการส่งเอกสารขนาด A4 ถึง ๖ นาที และในการบันทึกภาพทางด้านรับยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรเพราะเป็นการบันทึกแบบ ELECTRO SENSITIVE PAPER ซึ่งมีความเร็วในการบันทึกช้า และเกิดกลิ่นเหม็นด้วย ทำให้ไม่เป็นที่สนใจที่จะใช้ จึงได้เลิกราไป                   จนผ่านมาถึงยุคของเครื่องโทรสาร GROUP 2 ได้มีกำหนดเป็นมาตรฐาน เมื่อ พ ศ ๒๕๑๙   แต่การสื่อสารแห่งประเทศไทยเริ่มนำเครื่องโทรสาร GROUP 2 มาทดลองใช้เมื่อปี พ ศ ๒๕๒๓ โดยนำมาใช้ในกิจการของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ใช้ส่งโทรสารไปยังต่างประเทศและในหน่วยงานของทางราชการต่าง ๆ ด้วย สำหรับงานธุรกิจเอกชนและงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไปยังไม่มีใครนิยมใช้กันเพราะเครื่องโทรสาร GROUP 2 ยังใช้เวลาส่งเอกสาร A4 นานถึง ๓   นาที คุณภาพของสำเนาที่รับได้ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าที่ควร   และค่าใช้จ่ายในการใช้งานยังแพงอยู่ ทั้งราคาของเครื่องรับ-ส่งโทรสารยังมีราคาแพงมากด้วย                   ในขณะที่ C C I T T   ได้กำหนดมาตรฐานของเครื่องโทรสาร   GROUP 2   ได้ไม่นาน   ประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาเครื่องโทรสารความเร็วสูง เรียกว่าระบบ QUICK FAX เป็นระบบ   DIGITAL   FACSIMILE ซึ่ง C C I T T   ยังไม่ได้กำหนดมาตรฐาน เวลาที่ใช้ในการส่งเอกสาร   ขนาด A4 ประมาณ ๑ นาที                   ในปี พ ศ ๒๕๒๑ ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์   ครั้งที่   ๘   ระหว่างวันที่ ๙-๒๐ ธันวาคม นั้น บริษัท   K D D ของประเทศญี่ปุ่น   ซึ่งเป็นบริษัทบริการโทรคมนาคมได้นำเอาเครื่องโทรสารความเร็วสูง QUICK FAX มาเปิดบริการชั่วคราว   เพื่อส่งเอกสารข่าวสารการแข่งขันกีฬาไปประเทศญี่ปุ่น   ซึ่งเครื่องQUICK FAX ของบริษัท K D D มีคุณภาพของการทำสำเนาภาพชัดเจนมากกว่าเครื่องโทรสาร GROUP 2 และความชัดเจนมีเท่า ๆ กับเครื่องโทรสารที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน                   ตั้งแต่นั้นมาโทรสารก็เป็นที่สนใจของคนไทยมาก   การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงคิดที่จะเปิดเป็นบริการถาวรต่อไป จนกระทั่งวันที่   ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๒ การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้จัดสัมมนาบริการโทรสารขึ้นที่โรงแรมนารายณ์   โดยได้เชิญข้าราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   บริษัทห้างร้าน   และสื่อมวลชนมาร่วมสัมมนาพร้อมทั้งได้ทำการสาธิตติดต่อรับ-ส่งโทรสารกับบริษัท R C A แห่งสหรัฐฯ เพื่อเป็นการแนะนำบริการ                   และคำว่า |โทรสาร|   ก็ได้รับการบัญญัติขึ้นตั้งแต่นั้นมา   การบริการโทรสารสาธารณะได้เปิดบริการเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ๑๕     ธันวาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา โดยเปิดบริการโทรสารระหว่างไทย-อเมริกาก่อนเป็นสายแรก   แต่ต่อมาก็ได้เปิดบริการกับประเทศต่าง ๆ   เกือบทั่วโลก “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

โทรสาร, โทรสาร หมายถึง, โทรสาร คือ, โทรสาร ความหมาย, โทรสาร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu