ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ฐานะของวัด?, ฐานะของวัด? หมายถึง, ฐานะของวัด? คือ, ฐานะของวัด? ความหมาย, ฐานะของวัด? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ฐานะของวัด?

หลักเกณฑ์ในการกำหนดวัดออกเป็นวรวิหารและราชวรวิหาร nbsp มีอะไรบ้าง สมบูรณ์

คำตอบ

                  เรามักจะรู้สึกคุ้นเคยและสับสนกับคำขยายชื่อของวัดประเภทที่ว่า   ราชวรวิหาร   หรือวรมหาวิหารกันอยู่บ่อย ๆ |ซองคำถาม|   เลยได้โอกาสไปค้นหามูลเหตุและความแตกต่างว่ามีความเป็นมาอย่างไรก็ได้ความมาว่า                   วัดทั้งหมดทั่วประเทศแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   และสำนักสงฆ์   วัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา   คือวัดที่มีอุโบสถเป็นที่ทำสังฆกรรม   คำว่า   วิสุงคามสีมาในที่นี้หมายถึงเขตที่พระมหากษัตริย์พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างโบสถ์ ส่วนสำนักสงฆ์ คือ วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา จึงไม่มีอุโบสถ                   วัดยังแบ่งออกเป็นสองประเภท คือ วัดหลวงและวัดราษฎร์                   วัดหลวง หรือ พระอารามหลวง คือวัดที่พระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายในพระราชวงศ์ทรงสร้างหรือทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ให้เป็นวัดหลวง                   วัดราษฏร์ คือวัดที่ราษฎรสร้างขึ้น ไม่มีการแบ่งเป็นชั้นเหมือนวัดหลวง                   วัดหลวงแบ่งออกเป็นชั้นต่าง ๆ รวมสามชั้น เรียงจากสูงไปต่ำคือ ชั้นเอก ชั้นโท สั้นตรี และในแต่ละชั้นยังแบ่งย่อยออกเป็นระดับต่าง ๆ ดังนี้                   ชั้นเอก แบ่งออกเป็น ๓ ระดับคือ                   -- ราชวรมหาวิหาร                   -- ราชวรวิหาร                   -- วรมหาวิหาร                   ชั้นโท แบ่งเป็น   ๔ ระดับคือ                   -- ราชวรมหาวิหาร                   -- ราชวรวิหาร                   -- วรมหาวิหาร                   -- วรวิหาร                   ชั้นตรี แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ                   --   ราชวรวิหาร                   --   วรวิหาร                   -- สามัญ                   การกำหนดแบ่งชนิดของพระอารามหลวงเริ่มมีขึ้นเมื่อปี พ ศ ๒๔๕๗   วัดหลวงที่มีฐานะสูงสุด   คือ ชั้นเอก ชนิดราชวรมหาวิหารมีรวมทั้งหมด ๖ วัด อยู่ในกรุงเทพฯ ๔ วัด คือ วัดพระเชตุพนฯ วัดมหาธาตุ   วัดสุทัศนเทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ที่เหลืออีก ๒   วัดนั้นอยู่ในต่างจังหวัด ได้แก่ วัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม   และวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีเป็นที่นาสังเกตว่า วัดพระแก้วมิได้จัดอยู่ในชั้นใดชั้นหนึ่ง ทั้งนี้เป็นเพราะเป็นวัดที่มีแต่เขตพุทธาวาส ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาอย่างวัดอื่นทั่วไป “ ข้อมูลสนับสนุนจากหนังสือ ๑๐๘ ซองคำถาม สำนักพิมพ์สารคดี ”

ฐานะของวัด, ฐานะของวัด หมายถึง, ฐานะของวัด คือ, ฐานะของวัด ความหมาย, ฐานะของวัด คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu