ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? หมายถึง, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คือ, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? ความหมาย, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง?

เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ

        เมื่อสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาแล้ว นักเรียนจะต้องส่งภาพถ่ายหนังสือ ตอบรับให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง เพื่อตรวจสอบว่าระดับและสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษานั้น ตรงตามที่ทุนกำหนดหรือไม่ กรณีการตอบรับไม่เป็นไปตามที่ทุนกำหนด ซึ่งหมายถึงการตอบรับที่มีเงื่อนไขต่างๆ หรือชื่อสาขาวิชาที่ได้รับการตอบรับไม่ตรงกับสาขาวิชาที่ทุนกำหนด เจ้าหน้าที่จะต้องวิเคราะห์นำเสนอเรื่องเพื่อให้ ก พ พิจารณาเป็นรายๆ ไป ก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนข้างต้น   กรณีการตอบรับตรงตามที่ทุนกำหนด - ก พ จะออกหนังสือขอความอนุเคราะห์ถึงกระทรวงการต่างประเทศให้จัดทำหนังสือเดินทางสำหรับนักเรียนทุนฯที่เป็นข้าราชการ   พนักงานมหาวิทยาลัย   หรือพนักงานของรัฐ     สำหรับนักเรียนที่เป็นบุคคลทั่วไปให้ดำเนินการจัดทำได้ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากสำนักงาน ก พ - นักเรียนกำหนดวันเดินทาง โดยกรอกแบบฟอร์มที่สำนักงาน ก พ ทั้งนี้ เพื่อที่กลุ่มงานคลัง สำนักงาน ก พ จะได้ดำเนินการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินให้ นักเรียนต่อไป - เมื่อนักเรียนนำส่งผลการตรวจร่างกายให้สำนักงาน ก พ และผลการตรวจ สุขภาพ “ ผ่าน ” เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจะออกหนังสือนำเพื่อใช้ประกอบในการขอวีซ่าให้นักเรียนต่อไป - เมื่อนักเรียนได้รับอนุมัติวีซ่าเข้าประเทศแล้ว นักเรียนต้องเข้ามารายงานตัวเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ ต่างประเทศ กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาล 1 อีกครั้งหนึ่ง - นักเรียนจะต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพจากคณะกรรมการแพทย์ ก พ ยกเว้นนักเรียนมีผลตรวจร่างกายที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน โดยนักเรียนจะต้องนำรูปถ่ายขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป มาให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเพื่อออกหนังสือถึงคณะกรรมการแพทย์ ก พ

เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง หมายถึง, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คือ, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ความหมาย, เมื่อนักเรียนมีสถานศึกษาตอบรับแล้ว จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu