ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง?, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง? หมายถึง, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง? คือ, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง? ความหมาย, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง?

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง

คำตอบ

  เอกสารสำคัญที่ใช้ในการทำสัญญารับทุนรัฐบาล คือ 1 บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน บิดา มารดา และคู่สมรสนักเรียน กรณี นักเรียนสมรสแล้ว 2 ทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา และมารดา และคู่สมรสนักเรียน กรณีนักเรียนสมรสแล้ว 3 ทะเบียนสมรสหรือใบหย่าของบิดา มารดา และนักเรียน และคู่สมรสนักเรียน กรณี นักเรียนสมรสแล้ว 4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา มารดา และนักเรียน และคู่สมรสนักเรียน กรณี นักเรียนสมรสแล้ว 5 ใบยินยอมคู่สมรสนักเรียน ใช้แบบฟอร์มของสำนักงาน ก พ นักเรียนต้องนำเอกสารดังกล่าวข้างต้น ทั้งต้นฉบับและภาพถ่ายจำนวน 2 ชุด โดยเจ้าของเอกสารต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง หมายถึง, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง คือ, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง ความหมาย, เอกสารที่ใช้ประกอบการทำสัญญารับทุนรัฐบาลมีอะไรบ้าง คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu