ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่?, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่? หมายถึง, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่? คือ, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่? ความหมาย, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่?

การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่

คำตอบ

การทำสัญญารับทุนรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เนื่องจาก คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน ตามมติ ครม ที่ นร 0215 ว 91 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2539 มีรายละเอียดดังนี้ 1 เป็นบิดาหรือมารดาของผู้ที่จะไปศึกษาโดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทำสัญญาค้ำประกันและไม่อยู่ในสภาพของบุคคลที่ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ 2 ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 1 ได้ ผู้ค้ำประกันจะต้องเป็นพี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันกับผู้ที่จะไปศึกษาโดย ผู้ค้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ในการทำสัญญาค้ำประกัน หรือ 3   ในกรณีไม่สามารถจัดหาผู้ค้ำประกัน ตามข้อ 1 และ 2 ได้ ให้กระทรวง ทบวง กรม ที่เป็นคู่สัญญาของผู้ที่จะไปศึกษาตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อพิจารณาตรวจสอบ หากผลการพิจารณาตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ที่ จะไปศึกษาไม่มีบุคคลตามข้อ 1 และ 2 ที่จะมาทำสัญญาค้ำประกันและผู้ที่จะไปศึกษามีศักยภาพสูงยิ่งในการศึกษา ก็ให้ผู้ที่จะไปศึกษา โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้

การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ หมายถึง, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ คือ, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ ความหมาย, การทำสัญญารับทุนรัฐบาล จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันหรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu