ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน?, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน? หมายถึง, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน? คือ, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน? ความหมาย, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน?

nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp nbsp การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน ทำอาชีพเกษตรกรรม จะต้องส่งเงินสมทบอย่างไร

คำตอบ

              ในกรณีที่ลูกจ้างเคยทำงานในสถานประกอบการ และได้นำส่งเงินสมทบตามมาตรา 33 เมื่อสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง หากมีความประสงค์จะนำส่งเงิน สมทบกองทุนประกันสังคมต่อ สามารรถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ภายใจ 6 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง อัตราการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ในปัจจุบันได้กำหนดให้นายจ้างและผู้ประกันตน ออกเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง สำหรับการจ่ายประโยชน์ทดแทน 6 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ สำหรับการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ได้กำหนดให้ผู้ประกันตนออกเงินสมทบเป็นสองเท่าของอัตราเงินสมทบที่แต่ละฝ่ายต้องออกโดยจำนวนเงินที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณเงินสมทบที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ต้องส่งกองทุนได้กำหนดเป็นจำนวนเดือนละ 4 800 บาท  

การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน หมายถึง, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน คือ, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน ความหมาย, การประกันตนเองกรณีชราภาพในกรณีที่เคยทำงานในบริษัทแล้วกลับมาอยู่บ้าน คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu