ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร?, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร? หมายถึง, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร? คือ, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร? ความหมาย, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 4
คำถาม

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร?

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร

คำตอบ

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น   ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้   1 นายจ้างทำหนังสือระบุรายละเอียดของแรงงานต่างด้าว   เช่น   เพศ   สัญชาติ   เลขประจำตัว 13 หลัก   และตำแหน่งงาน   ยื่นต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ   เขตพื้นที่   ที่สถานที่ทำงานของนายจ้างตั้งอยู่ 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพฯ   เขตพื้นที่   ออกหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย   เขต กทม   หรือผู้ว่าราชการจังหวัด   ต่างจังหวัด   เพื่อขออนุญาตนำแรงงานต่างด้าวออกนอกพื้นที่จังหวัด 3 นายจ้างนำหนังสือ   ตามข้อ 2   ไปยื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่แรงงานต่างด้าวจดทะเบียนไว้   ส่วนกรุงเทพมหานคร   ให้ยื่นที่สำนักงานศูนย์ดำเนินการเกี่ยวกับผู้อพยพ   กระทรวงมหาดไทย เลขที่   167   ถนนสามเสน   เขตดุสิต   กทม   10300   โทรศัพท์   0-2243-0592   0-2243-0596 4 เมื่อได้รับอนุญาตให้นำแรงงานต่างด้าวออกนอกเขตจังหวัด   ให้นายจ้างย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากทะเบียนบ้านเดิมและแจ้งเข้าทะเบียนบ้านใหม่ 5 แรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่แล้ว   และจะไปทำงานกับนายจ้างรายใหม่   ให้คืนใบอนุญาตทำงาน   บัตรเดิม   และนายจ้างเดิมต้องแจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน 6 แรงงานต่างด้าวยื่นแบบคำขอ   ตท 13   เพื่อขอใบอนุญาตทำงานที่สถานที่ทำงาน ใหม่ ตั้งอยู่

นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร หมายถึง, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร คือ, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร ความหมาย, นายจ้างที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่มีใบอนุญาตทำงานอยู่ในจังหวัดอื่น ต้องทำอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu