ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้?, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้? หมายถึง, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้? คือ, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้? ความหมาย, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้?

ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้

คำตอบ

ข้อมูลสำหรับผู้ประสงค์จะหางาน จากสำนักงานจัดหางานเอกชน                   ในปัจจุบันมีสำนักงานจัดหางานอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ให้บริการรับสมัครงานและส่งผู้สมัครให้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการต่าง ๆ ซึ่งสำนักงานจัดหางานที่ถูกต้องนั้นจะต้องจดทะเบียน กับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในขณะนี้มีสำนักงานทั้งที่จดทะเบียนถูกต้อง และลักลอบจัดหางานโดยไม่ได้รับอนุญาต หลายรายที่เรียกเก็บเงินจากผู้สมัคร โดยอ้างว่าเป็นค่าสมัครงานหรือค่าอะไรต่าง ๆ ก็ตามแต่ บางรายก็สูญเงินไปโดยไม่ได้งานตามที่ตั้งใจไว้ หรือได้งานทำแต่ไม่เป็นไปตามที่ตกลง อย่างไรก็ตาม หากท่านมีความประสงค์จะหางานกับสำนักงานจัดหางานเอกชน เพื่อไม่ให้ถูกหลอกโดยง่าย และได้งานตามที่ตั้งใจไว้ ควรมีข้อสังเกตดังนี้คือ 1 สำนักงานจัดหางาน จะมีอยู่ 2 กรณีคือ เป็นนิติบุคคล ในนามของ “ บริษัทจัดหางาน จำกัด ” และเป็นบุคคลธรรมดา ในนาม ” สำนักงานจัดหางาน ” ซึ่งจะต้องติดตั้งป้ายชื่อบริษัท หรือสำนักงานให้เห็นอย่างชัดเจน 2 เมื่อเข้าไปภายในสำนักงาน โปรดสังเกตใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานทำงานในประเทศ   จง 3 สีฟ้า ซึ่งต้องแสดงให้เห็นในที่เปิดเผยและเห็นไดง่าย หากไม่มีให้สงสัยไว้ก่อนว่า อาจเป็นสำนักงานที่ไม่ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกรมการจัดหางาน 3 หากสำนักงานจะเก็บค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย จะต้องไม่มีการเรียกหรือรับเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดจากคนหางาน นอกจากค่าบริการหรือค่าใช้จ่าย ไม่เกิน 25 ของค่าจ้างหลังจากที่ทำงาน ได้อย่างน้อย 30 วัน แล้ว โดยจะเรียกหรือรับค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายก่อนที่นายจ้างจะรับคนหางานเข้าทำงานและ จ่ายค่าจ้างเป็นครั้งแรกไม่ได้และเมื่อได้ค่าบริการดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ผู้รับอนุญาตฯ จะต้องออกใบเสร็จรับเงินให้แก่คนหางานตามแบบที่อธิบดีกำหนดด้วย 4 เมื่อได้ตกลงกับสำนักงานฯ แล้วว่าจะให้ไปทำงานกับนายจ้าง ผู้รับอนุญาตจัดหางานต้องทำสัญญาจัดหางานกับคนหางาน 5 กรณีที่มีผู้อ้างว่าเป็นผู้รับอนุญาต ตัวแทน หรือลูกจ้างของสำนักงานหรือบริษัทจัดหางานใด ไปติดต่อกับท่านโดยอ้างว่าจะส่งไปทำงานกับนายจ้าง ก่อนอื่นให้ขอดูบัตรประจำตัว จง 30 สีฟ้า ว่าได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางานจริงหรือไม่ หมดอายุแล้วหรือยัง ที่สำคัญจะต้องมีลายเซ็นต์ของนายทะเบียนจัดหางาน ในส่วนกลางคืออธิบดีกรมการจัดหางานต่างจังหวัดคือผู้ว่าราชการจังหวัด 6 กรณีที่คนหางานไม่ได้งานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน หรือได้ค่าจ้างต่ำกว่า หรือได้ตำแหน่งงานไม่ตรงตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศต้องจัดการให้คนหางานเดินทางกลับสำนักงานหรือสำนักงานชั่วคราวที่ตนรับสมัครคนหางานเท่านั้น โดยออกค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมทั้งคืนค่าบริการ และค่าใช้จ่ายที่ได้รับไว้ให้แก่คนหางาน                 สำหรับกรณีที่คนหางานไม่ยอมเดินทางกลับหรือประสงค์จะทำงานที่ได้ ค่าจ้างต่ำกว่าหรือที่ตำแหน่งงานไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดหางาน ผู้รับอนุญาตจัดหางานในประเทศไม่ต้องรับผิดชอบในการจัดหางานให้คนหางานดังกล่าวเดินทางกลับแต่ต้องแจ้งให้นายทะเบียนทราบ 7 กรณีเคยไปสมัครงานแล้วเสียค่าสมัครต่าง ๆ และไม่ได้งานทำ หรือเสียค่าบริการอย่างไม่ถูกต้องตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ให้มายื่นเรื่องร้องทุกข์ได้ที่ ฝ่ายตรวจการปฏิบัติตามกฎหมาย กองตรวจและคุ้มครองคนหางาน ชั้น 4 ถ มิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ   โทร 0 248 7290     ในวันและเวลาราชการ หรือ หากประสงค์จะสอบถามว่าสำนักงาน   ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สอบถามได้ที่ ฝ่ายทะเบียน   สำนักงานจัดหางาน 0 248 2278 245 0964

ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้ หมายถึง, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้ คือ, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้ ความหมาย, ต้องการหางานจากสำนักงานจัดหางานเอกชนจะรู้ได้อย่างไรว่าเชื่อถือได้ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu