ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร?, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร? หมายถึง, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร? คือ, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร? ความหมาย, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร?

การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร nbsp

คำตอบ

ขั้นตอนสมัครไปทำงานต่างประเทศโดยการจัดส่งของรัฐ       ก่อนสมัครงานต้องเตรียมตัวอย่างไร       - ควรจัดทำหนังสือเดินทาง Passport ไว้ล่วงหน้า เพราะการเดินทางไปทำงานต่างประเทศทุกครั้งจะต้องใช้หนังสือเดินทาง       - ควรตรวจโรคล่วงหน้า เพื่อจะได้ทราบว่าเป็นโรคที่ต้องห้ามในการเดินทางไปทำงานหรือไม่       - ติดตามข่าวสารประกาศรับสมัครงานจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ หนังสือพิมพ์ หรืออาจสอบถามได้โดยตรงที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด       - ตรวจสอบคุณสมบัติของตัวท่านเอง ว่ามีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงานที่ประกาศรับสมัครหรือไม่   หรือสำนักงานจัดหางานเขตทุกเขต       จะสมัครได้ที่ไหน       -   ผู้ที่อยู่ในส่วนภูมิภาค สมัครที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด       - ผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ สมัครที่สำนักงานจัดหางานเขตทั้ง 9 เขต       เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร       - รูปถ่าย 2 นิ้ว 3 รูป       - สำเนาบัตรประชาชน       - สำเนาทะเบียนบ้าน       - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล       - สำเนาหน้าพาสปอร์ต ถ้ามี       - ใบผ่านงาน ถ้ามี       วิธีการสมัคร       - เตรียมเอกสารตามข้อ 3 ให้พร้อม ตรวจดูตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร       - สมัครตามสถานที่ที่ระบุในข้อ 2       - กรณีสมัครล่วงหน้า ให้ระบุตำแหน่งที่ต้องการ และสถานที่ที่จะติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน       ค่าบริการ       -   ท่านไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นจนกว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ให้เตรียมตัวเดินทางไปทำงาน ท่านจึงจะเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน       ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานมีดังนี้       - ค่าตั๋วเครื่องบิน มากน้อยตามประเทศที่จะเดินทาง       - ค่าธรรมเนียมวีซ่า       - ค่าบัตรสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ ตามกฎหมาย  

การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร หมายถึง, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร คือ, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร ความหมาย, การสมัครไปทำงานต่างประเทศกับหน่วยงานของรัฐบาลมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไร คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu