ความรู้ เกร็ดความรู้ สารานุกรม สารานุกรมออนไลน์ ความรู้รอบตัว ความรู้ทั่วไป พจนานุกรม เกมส์ เพลงใหม่ เพลง

ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่?, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่? หมายถึง, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่? คือ, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่? ความหมาย, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่? คืออะไร
| เปิดอ่าน 0 | ความคิดเห็น 0
คำถาม

ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่?

ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่

คำตอบ

                ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ ศ 2533 มาตรา 47 ได้บัญญัติว่า quot ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างให้นายจ้างหักค่าจ้างของผู้ประกันตนตามจำนวน ที่ต้องนำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนและส่วนของนายจ้าง ส่งให้แก่สำนักงานประกันสังคม ภายในวันที่ 15ของเดือนถัดจากเดือนที่หักเงินสมทบไว้ ดังนั้น กรณีที่ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการมากกว่า 1 แห่งสถานประกอบการทุกแห่ง มีหน้าที่หักเงินสมทบและนำส่งกองทุนประกันสังคม quot แต่อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ ศ 2533ได้กำหนดฐานค่าจ้างในการคำนวณเงินสมทบ ของผู้ประกันตนตามมาตรา 33แต่ละคนโดยใช้ฐานค่าจ้างขั้นต่ำหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทและไม่เกินเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทระเบียบสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดให้ผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายรายและนายจ้างทุกรายได้นำส่งเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนให้แก่สำนักงานประกันสังคมหากมีการนำส่ง เงินสมทบไว้เกินกว่าจำนวนที่ต้องชำระให้ผู้ประกันตนยื่นคำขอรับเงินคืนต่อสำนักงานที่นายจ้างรายใดรายหนึ่งนำส่งเงินสมทบ

ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่ หมายถึง, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่ คือ, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่ ความหมาย, ลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการ 2 แห่ง ต้องจ่ายเงินสมทบทั้ง 2 แห่ง หรือไม่ คืออะไร

ร่วมเป็นแฟนเพจเรา บน Facebook..ได้ที่นี่เลย!!

คำถามแนะนำ

คำถามในหมวดอื่นๆ

คำยอดฮิต

Sanook.commenu